Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mreži stručnjaka za razvojnu suradnju predstavljen sustav prijenosa znanja RH iz EU procesa

<p style="text-align: justify;"> Mreža stručnjaka-praktičara u razvojnoj suradnji <strong><em>Practitioners&#39; Network</em></strong> (<a href="https://www.dev-practitioners.eu/">https://www.dev-practitioners.eu/</a>) je vodeća platforma stručnjaka EU u području razvojne suradnje koju čine 22 članice &ndash; uglavnom razvojne agencije vodećih država donatora.</p> <p style="text-align: justify;"> Rad mreže usredotočen je na izgradnju kapaciteta članova putem razmjene informacija, koordinacije i usklađivanja aktivnosti u razvojnoj politici iz perspektive praktičara. Mreža i njene agencije-članice posjeduju veliko praktično znanje o provedbi razvojnih projekata u cijelom svijetu, te putem mreže razmjenjuju iskustva i rje&scaron;avaju operativna pitanja.</p> <p style="text-align: justify;"> U okviru video konferencije pod nazivom <strong>&ldquo;Working Better Together under European Development Cooperation&rdquo;</strong> održane 28. rujna 2021., RH je kao najmlađa država članica EU bila pozvana predstaviti svoj model prijenosa znanja državama korisnicama pomoći, s posebnim osvrtom na prijenos znanja iz područja EU pristupnog procesa. U cilju prijenosa dobre prakse te jačanja suradnje i komunikacije članova s institucijama DČ EU izvan ove mreže, gđa Iva Jantolek iz Službe za prijenos znanja predstavila je sustav provedbe projekata tehničke pomoći i koordinacije Twinning instrumenata &nbsp;i ostvarene rezultate.</p> <p style="text-align: justify;"> Članovi mreže posebno su se zanimali za hrvatski zakonodavni okvir koji omogućuje uključivanje stručnjaka javnog sektora u projekte međunarodne institucionalne suradnje, za &scaron;to je ponuđena dodatna konzultacija s članovima mreže.</p> <p> &nbsp;</p>

Ostale vijesti