Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Članovi obitelji građana EGP-a/Švicarske - vize

DIREKTIVA 2004/38/EZ

Članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Švicarske, koji su državljani trećih zemalja, ostvaruju pravo na slobodno kretanje u skladu s Direktivom 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ Tekst značajan za EGP koju je Republika Hrvatska prenijela u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Tekst Direktive 2004/38/EZ dostupan je na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32004L0038

Članovi obitelji državljana država članica EGP-a/Švicarske koji su ostvarili pravo na slobodno kretanje (što znači da državljanin države članice EGP-a/Švicarske boravi u državi članici koja nije njegova ili njezina država podrijetla ili putuje u drugu državu članicu) uživaju određene olakšice.

PUTOVANJE BEZ VIZE

Član obitelji državljanina države članice EGP-a/Švicarske može putovati bez kratkotrajne vize (viza C) u Hrvatsku ako ima valjanu putovnicu i valjanu iskaznicu naziva “Boravišna iskaznica za člana obitelji građana Unije” (“Residence card of a family member of a Union citizen”) te ako putuje u pratnji ili se pridružuje članu obitelji koji je državljanin države članice EGP-a/Švicarske.

Ako član obitelji državljanina države članice EGP-a/Švicarske nema takvu iskaznicu, potrebna mu je  kratkotrajna viza (viza C).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU

Kada članovi obitelji državljana država članica EGP-a/Švicarske putuju s ili se pridružuju članu obitelji koji je državljanin države članice EGP-a/Švicarske, a trebaju kratkotrajnu vizu (viza C), dodjeljuje im se prioritetni termin za predaju zahtjeva izravno u veleposlanstvu/konzulatu.

Takvi se zahtjevi obrađuju po žurnom postupku i bez naplate vizne pristojbe, uz predočenje minimalne dokumentacije: obrazac zahtjeva za vizu (viza C), valjana putovnica, fotografija i dokaz o obiteljskoj vezi s državljaninom države članice EGP-a/Švicarske.

U ostalim slučajevima, tj. kada ne putuju s ili se ne pridružuju članu obitelji koji je državljanin države članice EGP-a/Švicarske, postupak zaprimanja i obrade zahtjeva za kratkotrajnu vizu (viza C) je uobičajen te se naplaćuje vizna pristojba.