Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Migracije

Sloboda kretanja ljudi, izdavanje boravišnih i radnih  dozvola, „odljev mozgova“, politika azila,  krijumčarenje ljudi, integracija stranaca, neke su od aspekata tematike migracija koja u posljednjih 20 godina postaje sve prisutnija na globalnoj sceni.

Tematika migracija jedna je od prioritetnih tema na agendi Ujedinjenih naroda. To potvrđuju brojne rasprave u različitim segmentima UN sustava. Osobitu pažnju tematici migracija posvećuje Gospodarsko i socijalno vijeće (ECOSOC) UN-a kroz svoju funkcionalnu komisiju – Komisiju za stanovništvo i razvoj čija je tema godišnjeg zasjedanja 2012. bila posvećena upravo migracijama, kao i Globalni forum za migracije i razvoj (GFMD) koji prati svjetske migracijske trendove te donosi zaključke i preporuke.  Glavna međunarodna organizacija koja se bavi razumijevanjem pitanja migracija i praćenja, kako društvenog i gospodarskog tako i kriminalnog aspekta migracija, je Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration, IOM).

Migracije su definirane kao jedan od vanjskopolitičkih prioriteta Republike Hrvatske te se s ulaskom Republike Hrvatske u EU očekuje jačanje važnosti ove teme. Hrvatska teži vođenju aktivne migracijske politike utemeljene na načelima slobode kretanja, solidarnosti i humanosti, vodeći računa o nacionalnom, gospodarskom, društvenom i kulturnom razvitku. Pitanje migracija seže u sve segmente društvenog razvoja (gospodarstvo, kultura, zdravlje, kriminal, obrazovanje) te samim tim zahtjeva međuresorski pristup. Koordinator migracijske politike u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Više:

http://www.un.org/en/ecosoc/

www.gfmd.org

www.iom.int

www.mup.hr