Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Vijeće ministara BiH o preferencijalnom tretmanu domaćih kompanija

<p style="text-align: justify;"> Vijeće ministara odlučilo je kako će kompanije iz Bosne i Hercegovine u sljedećih pet godina u procesu javnih nabava biti favorizirane u odnosu na inozemne. Kao podr&scaron;ka BiH gospodarstvu i podizanju konkurentnosti poslovne zajednice za sudjelovanje na tenderima za dobivanje poslova na domaćem trži&scaron;tu, Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Preferencijalni faktor za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini će iznositi 15%, u 2017. i 2018. godini 10%, a u 2019. godini 5%. Iz primjene preferencijalnog tretmana isključuju se zemlje potpisnice Dodatka jedan Sporazuma CEFTA 2006: Albanija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija i Kosovo.</p>

Priopćenja