Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mađarska usvojila nove zakone za područje bankovnog sektora

<p style="text-align: justify;"> Mađarski je Parlament 25. studenoga 2014. usvojio dva nova zakona u području bankovnog sektora, kojima mađarska Vlada želi olak&scaron;ati situaciju kreditnim dužnicima banaka u stranim valutama te stvoriti ravnotežu u odnosima između dužnika i banaka. Prvim se zakonom zapravo cjelokupni dosada&scaron;nji kreditni dug dužnika u stranim valutama pretvara u forinte po utvrđenom tečaju za svaku valutu i ta se konverzija odnosi na oko 350 000 kreditnih ugovora, koji će jo&scaron; individualno biti ispregovarani s bankama. Drugi zakon, tzv. fair bank zakon, utvrđuje nove i strože kriterije glede naknadnih mijenjanja uvjeta budućih kredita od strane banaka, a namjera zakonodavca je u &scaron;to većoj mjeri za&scaron;tititi prava bankovnih klijenata.&nbsp;</p>

Priopćenja