Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Dogovor sa sindikatima o smanjenju plaća ili interventni zakon

<p style="text-align: justify;"> Slovenski premijer Miro Cerar istaknuo je da je njegova vlada odlučna u provođenju fiskalne konsolidacije, dok ministar za javnu upravu Boris Koprivnikar upozorava da to neće biti moguće bez smanjenja plaća u javnom sektoru te ističe da će do toga doći ili dogovorom sa sindikatima ili pak dono&scaron;enjem interventnog zakona.<br /> &quot;Zbog prekomjernog deficita i visokog javnog duga stanje u državi je ozbiljno i zahtijeva odlučne mjere&quot;, rekao je Cerar u nastupu u parlamentu prilikom usvajanja rebalansa ovogodi&scaron;njeg proračuna, ali je dodao da se niti za iduću godinu neće donositi &quot;radikalni&quot; rezovi kako se ne bi i dalje smanjivala javna potro&scaron;nja, &scaron;to bi djelovalo na rast BDP-a. Rebalansom ovogodi&scaron;njeg proračuna, državni deficit smanjuje se na 4,3% BDP-a, a vlada ga u idućoj godini, u skladu s obvezama prema EU, namjerava po prvi put dovesti ispod&nbsp; 3%, odnosno na 2,8 % BDP-a i tako ga dovesti u maastrichtske okvire.</p>

Priopćenja