Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove

<p style="text-align: justify;"> <br /> Odredbe&nbsp; Sporazuma o pridruživanju između Europske Unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Moldove s druge strane (Službeni list Europske unije L/259 i L/260, 30. kolovoz 2014.) <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_260_R_0002&amp;from=HR">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_260_R_0002&amp;from=HR</a> primjenjuju se privremeno od 1. rujna 2014.</p> <p style="text-align: justify;"> Privremeno se primjenjuju sljedeći dijelovi Sporazuma: članak&nbsp;1; Glava&nbsp;I.; Glava&nbsp;II.; Glava&nbsp;III.; članci 12.&nbsp;&ndash;&nbsp;18.; Glava&nbsp;IV.; poglavlja&nbsp;1., 3., 5., 9., 12., 13., poglavlje&nbsp;14.. (osim članka&nbsp;77. (deveta alineja)), poglavlja&nbsp;15., 16., 17., 26. i 28. te članci&nbsp;37., 46., 57., 102. i&nbsp;116.; Glava&nbsp;V.;Glava&nbsp;VI.;Glava&nbsp;VII.; osim članka&nbsp;456. stavka&nbsp;1. u mjeri u kojoj su odredbe te Glave ograničene na potrebe osiguravanja privremene primjene ovog Sporazuma kako je definirano u tom stavku te Prilozi&nbsp;I. do XIII., Prilozi&nbsp;XV. do XXXV. te Protokoli&nbsp;I. do IV.</p> <p style="text-align: justify;"> Sporazumom se uspostavlja pridruživanje Unije i njezinih država članica i Republike Moldove, a u dijelu DCFTA (<em>Deep and Comprehensive Free Trade Area</em>) ukidaju se uvozne pristojbe na gotovo svu trgovinu uz obvezujući okvir za zabranu svih proizvoljnih mjera za ograničavanje trgovine, uključujući izvozne pristojbe i količinska ograničenja za izvoz. DCFTA-om su ugovorene vremenski ograničene odredbe za osjetljive proizvode i pitanja, posebno tijekom prijelaznih razdoblja,&nbsp; carinske kvote i mehanizmi protiv izbjegavanja mjera za osjetljive poljoprivredne proizvode. U prilogu XV. navedeno je snižavanje ili ukidanje carina za industrijske i poljoprivredne proizvode.</p> <p style="text-align: justify;"> U smislu tehničkih prepreka u trgovini Republika Moldova postupno će prilagođavati svoje tehničke propise i norme propisima i normama EU-a. Sporazum u dijelu sukladnosti i prihvaćanja industrijskih proizvoda (ACAA) osigurat će određenim sektorima moldovskog zakonodavstva sustav nadzora trži&scaron;ta sukladno EU-u.</p> <p style="text-align: justify;"> Sporazum će u trgovini životinjama, biljkama i njihovim proizvodima osigurati usklađivanje zakonodavstva Moldove u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te dobrobiti životinja sa zakonodavstvom EU-a, te će osigurati uspostavu mehanizma radi rje&scaron;avanja problema vezanih uz&nbsp; sanitarne i fitosanitarne mjere.</p>

Priopćenja