Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Gruzije

<p style="text-align: justify;"> <br /> Odredbe Sporazuma o pridruživanju između Europske Unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije s druge strane (Službeni list Europske unije L/259 i L/261, 30. kolovoz 2014.) <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_261_R_0002&amp;from=HR">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_261_R_0002&amp;from=HR</a> privremeno se primjenjuju od 1. rujna 2014.</p> <p style="text-align: justify;"> Privremeno se primjenjuju sljedeći dijelovi Sporazuma: članak&nbsp;1.; Glava&nbsp;I.; Glava&nbsp;II.; Glava&nbsp;III.: članci&nbsp;13. do 19; Glava&nbsp;IV.; Glava&nbsp;V.: poglavlja&nbsp;3. (članak&nbsp;285.) i 4. (članak&nbsp;291.); Glava&nbsp;VI.: poglavlja&nbsp;1., 2. (osim članka&nbsp;298. točke&nbsp;(k)), 3., 4., 6. do 8., 10., 11., 13. i 20. te članci&nbsp;354. i 357.;&nbsp; Glava&nbsp;VII.; Glava&nbsp;VIII.; osim članka&nbsp;420. stavka&nbsp;1. u mjeri u kojoj su odredbe te glave ograničene na potrebe osiguravanja privremene primjene ovog Sporazuma kako je definirano u tom stavku; te Prilozi&nbsp;I., II. do XXI., XXII. do XXII., XXIV. do XXXI. i XXXIV. te Protokoli&nbsp;I. do&nbsp;III.</p> <p style="text-align: justify;"> Sporazumom se uspostavlja pridruživanje Unije i njezinih država članica i Gruzije, a u dijelu DCFTA (<em>Deep and Comprehensive Free Trade Area</em>) ukidaju se uvozne pristojbe na gotovo svu trgovinu uz obvezujući okvir za zabranu svih proizvoljnih mjera za ograničavanje trgovine, uključujući izvozne pristojbe i količinska ograničenja za izvoz. DCFTA-om su ugovorene vremenski ograničene odredbe za osjetljive proizvode i pitanja, posebno tijekom prijelaznih razdoblja,&nbsp; carinske kvote i mehanizmi protiv izbjegavanja mjera za osjetljive poljoprivredne proizvode. Stranke su ukinule carine na robu podrijetlom iz druge stranke i to kako slijedi:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prilogom II.A Sporazuma definirani su proizvodi koji se uvoze u EU bez carina u okviru dogovorenih carinskih kvota</li> <li style="text-align: justify;"> Prilogom II.B Sporazuma definirani su proizvodi koji podliježu uvoznoj carini pri uvozu u EU ali su oslobođeni <em>ad valorem </em>uvozne carine</li> <li style="text-align: justify;"> Prilogom II.C Sporazuma definirani su proizvodi koji podliježu mehanizmu za sprečavanje izbjegavanje mjera (članak 27. Sporazuma - odnosi se na poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> U smislu tehničkih prepreka u trgovini Gruzija će postupno prilagođavati svoje tehničke propise i norme propisima i normama EU-a. Sporazum u dijelu sukladnosti i prihvaćanja industrijskih proizvoda (ACAA) osigurat će određenim sektorima gruzijskog zakonodavstva sustav nadzora trži&scaron;ta sukladno sustavu EU-a.</p> <p style="text-align: justify;"> Sporazum će u trgovini životinjama, biljkama i njihovim proizvodima&nbsp; osigurati usklađivanje zakonodavstva Gruzije u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te dobrobiti životinja sa zakonodavstvom EU-a, te će osigurati uspostavu mehanizma radi rje&scaron;avanja problema vezanih uz&nbsp; sanitarne i fitosanitarne mjere.</p>

Priopćenja