Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Potpisan Protokol o tehničkoj prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njezinih država članica i Republike Makedonije

<p style="text-align: justify;"> <br /> Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njezinih država članica i Makedonije (FYROM), kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU, potpisan je 18. srpnja 2014. u Bruxellesu.</p> <p style="text-align: justify;"> Protokol je sa strane Vijeća EU potpisao talijanski stalni predstavnik pri EU i&nbsp; predsjedavajući COREPER-a, veleposlanik Stefano Sannino, a s makedonske strane veleposlanik i &scaron;ef Misije Makedonije pri EU, Andrej Lepavcov. Svečanosti potpisivanja prisustvovala je direktorica u Glavnoj upravi za pro&scaron;irenje Alexandra Cas Granje (DG ELARG) te veleposlanik i hrvatski stalni predstavnik pri EU, Mato &Scaron;krabalo.</p> <p style="text-align: justify;"> Makedonija je jedna od prvih zemalja s kojom su uspje&scaron;no zaključeni pregovori o sklapanju Protokola, a uzimajući u obzir tradicionalnu trgovinu za poljoprivredno-prehrambene proizvode te odredbe o pravilima o podrijetlu robe.</p> <p style="text-align: justify;"> Protokol sadrži i odredbe o privremenoj primjeni od dana hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Makedonija je 28. prosinca 2013. godine odobrila privremenu primjenu Protokola dok države članice EU-a ne primjenjuje Protokol do zavr&scaron;etka postupka za njegovo stupanje na snagu.</p> <p> Vi&scaron;e na: <a href="https://mvep.gov.hr/gdtrgovinska-politika-europske-unije/trgovinski-odnosi-s-drzavama-regije/republika-makedonija/">https://mvep.gov.hr/gdtrgovinska-politika-europske-unije/trgovinski-odnosi-s-drzavama-regije/republika-makedonija/ </a></p>

Priopćenja