Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

U Milanu održan neformalni sastanak Vijeća Europske unije

<p style="text-align: justify;"> <br /> Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić prisustvovala je 17. i 18. srpnja 2014. godine na neformalnom sastanku Vijeća Europske unije na razini ministara za zapo&scaron;ljavanje i socijalna pitanja. Tema sastanka bio je srednjoročni pregled ciljeva za borbu protiv siroma&scaron;tva u okviru Strategije EU 2020, raspravljalo se o uspje&scaron;nijem usmjeravanju napora država članica EU za borbu protiv siroma&scaron;tva, te provedbi Strategije Europa 2020 s ciljem dostizanja održivog oporavka. Teme rasprave uključivale su i pitanja unaprjeđenja Strategije Europa 2020 i Europskog semestra kroz jačanje vlasni&scaron;tva država članica, ulogu Odbora za socijalnu za&scaron;titu, bolju vidljivost socijalnih ciljeva unutar proračunskog procesa, te preispitivanje indikatora za praćenje napretka s ciljem usmjeravanja napora država članica na olak&scaron;avanje situacije najpotrebitijih.</p>

Priopćenja