Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Norveško tržište rada

<p style="text-align: justify;"> <br /> Uprava za rad i socijalnu skrb (NAV) je temeljem podataka Norve&scaron;ke statistike (SSB) napravila analizu budućih izazova na trži&scaron;tu rada u Norve&scaron;koj. Analiza pokazuje da će glavni trendovi do 2025. godine biti: nastavak visoke imigracije i nove tehnologije će zao&scaron;triti konkurenciju kod nekvalificiranih radnika te se predviđa vi&scaron;ak od oko 200.000 nekvalificiranih radnika, snažan rast tražioca posla koji ne govore norve&scaron;ki, te nedostatak kvalificiranih radnika, posebno u području zdravstva.</p>

Priopćenja