Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Potpisan Protokol o tehničkim prilagodbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i Republike Srbije kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

<p style="text-align: justify;"> <br /> Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i Republike Srbije, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 25. lipnja 2014., a počet će se privremeno primjenjivati od 01. kolovoza 2014. godine.</p> <p style="text-align: justify;"> Republika Srbija je 29. travnja 2008. godine u Luksemburgu potpisala s Europskom unijom Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 01. rujna 2013. godine.</p> <p style="text-align: justify;"> Dodatnim protokolom izvr&scaron;ene su tehničke prilagodbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na način da je omogućena daljnja liberalizacija trgovine za europske/hrvatske poljoprivredno-prehrambene proizvode na trži&scaron;tu Republike Srbije uz po&scaron;tivanje načela &bdquo;tradicionalne trgovine&ldquo;.</p> <p style="text-align: justify;"> Slijedom navedenog, hrvatskim gospodarstvenicima osigurane su daljnje mogućnosti pristupa trži&scaron;tu Republike Srbije kroz primjenu preferencijalnih carinskih stopa za značajne hrvatske poljoprivredno-prehrambene proizvode.</p>

Priopćenja