Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Održana Ministarska konferencija o promicanju gospodarske suradnje i trgovine između Narodne Republike Kine i 16 država srednje i istočne Europe

<p> <br /> U kineskom gradu Ningbu održana je, od 7. do 9. lipnja 2014. godine, Ministarska konferencija o promicanju gospodarske suradnje i trgovine između Narodne Republike Kine i &scaron;esnaest država srednje i istočne Europe. Na Konferenciji su razmatrani najučinkovitiji načini poticanja daljnjeg jačanja svih oblika gospodarske suradnje, s naglaskom na uravnoteženje trgovinske bilance poticanjem izvoza iz &scaron;ire regije prema Kini, koja pokazuje sve izraženiji interes za uvoz kvalitetnih proizvoda dominantno iz domene prehrambene industrije. Prihvaćen je Zajednički dokument u kojem se izrijekom spominje komplementarni okvir suradnje uz po&scaron;tivanje ukupne EU regulative, te koji na relativno uopćen način navodi modalitete promicanje suradnje na međuvladinoj razini, u poticanju trgovine, u domeni suradnje u infrastrukturi, te u jačanju financijske suradnje.</p> <p> Hrvatsko izaslanstvo činili su predstavnici Ministarstva poduzetni&scaron;tva i obrta i HAMAG BICRO-a, uz podr&scaron;ku predstavnika Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kini. Prije Konferencije, hrvatsko je izaslanstvo održalo sastanak s kineskim viceministrom trgovine, te kineskim predstavnikom za međunarodnu trgovinu, na kojemu je iznova izražena obostrana spremnost za &scaron;irenje okvira gospodarske suradnje. Posebno su nagla&scaron;eni turistički potencijali, te potreba jačeg prometnog povezivanja, odnosno potenciranje komunikacije u domeni zrakoplovnog prijevoza. Nakon Ningba, izaslanstvo je posjetilo i Shanghai gdje su održani sastanci u Pilot Free Trade Zone (China) Shanghai, novom projektu kineske vlade koji kroz posebne oblike facilitacije poslovanja, želi privući osobito međunarodne investitore, smanjiti broj aktivnosti i djelatnosti kojima se oni ne mogu baviti, te znatno olabaviti uvjete financijskog poslovanja, &scaron;to bi trebalo od Shanghaia, učiniti jedno od vodećih sredi&scaron;ta azijskog biznisa.</p> <p style="text-align: justify;"> Kao ključne točke jačanja suradnje navedene su: jačanje trgovinskih veza (ukupna razmjena spomenutih zemalja iznosila je u 2013. godini oko 51,1 milijardi USD-a, manje nego bilateralna razmjena Kina-&Scaron;vicarska, dok su potencijali puno veći), zatim, investicije, te potenciranje infrastrukture, kao bitnog preduvjeta bolje međusobne povezanosti, spomenuv&scaron;i potrebu učinkovitijeg kori&scaron;tenja financijskih sredstava iz kreditne linije od 10 milijardi USD-a, koje je stavila na raspolaganje kineska strana.</p>

Priopćenja