Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

<p style="text-align: justify;"> <br /> Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je na internetskoj stranici: <a href="http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8843" target="_blank">http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8843</a> javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.</p> <p style="text-align: justify;"> U svrhu &scaron;to kvalitetnije pripreme prijedloga Pravilnika te uključivanja &scaron;to &scaron;ire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, pozivaju se svi zainteresirani da svoja mi&scaron;ljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s ovim prijedlogom Pravilnika dostave resornom Ministarstvu najkasnije do srijede, 14. svibnja 2014. godine, na način opisan u uputama danim na navedenoj internetskoj stranici.</p>

Priopćenja