Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trgovinski sporazum između EU-a i Alžira primjenjuje se i na Hrvatsku

<p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Misija Demokratske Narodne Republike Alžir u Europskoj uniji obavijestila je da se odredbe Euro-mediteranskog sporazuma između Europskih zajednica i njezinih država članica i Demokratske Narodne Republike Alžir primjenjuju na Republiku Hrvatsku.</p> <p style="text-align: justify;"> Euro-mediteranski sporazum potpisan je 22. travnja 2002. i stupio je na snagu 1. rujna 2005. godine. Sporazumom je uspostavljeno područje slobodne trgovine robama i uslugama, a sadrži i odredbe pravila o podrijetlu robe, suradnju u carinskim pitanjima, te odredbe o promicanju i za&scaron;titi ulaganja.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te članak 108. Euro-mediteranskog sporazuma trebao je omogućiti nesmetanu primjenu njegovih odredbi na Republiku Hrvatsku od 1. srpnja 2013. godine. Međutim, alžirska strana je tek nakon intenzivnih aktivnosti i suradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova s radnim tijelima Europske komisije 28. travnja ove godine odobrila primjenu odredbi Euro-mediteranskog sporazuma na Republiku Hrvatsku. Navedenom odlukom hrvatskim gospodarstvenicima osigurano je kori&scaron;tenje preferencijalnih carinskih stopa za hrvatske proizvode na trži&scaron;tu Alžira, te veću konkurentnost hrvatskih gospodarstvenika na navedenom trži&scaron;tu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji Europska komisija će sklopiti Dodatni protokol Euro-mediteranskom sporazumu koji će sadržavati dodatne odredbe u dijelu dodatne liberalizacije trgovine za poljoprivredno-prehrambene proizvode i odredbe pravila o podrijetlu robe.</p>

Priopćenja