Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

24. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Države Izrael, 4. rujna 2021.g.

<p style="text-align: justify;"> Prigodom 24. godi&scaron;njice uspostave diplomatskih odnosa, može se istaknuti kako su bilateralni odnosi između Republike Hrvatske i Države Izrael u novom zamahu. Memorandum o razumijevanju o strate&scaron;kom partnerstvu ministarstava vanjskih poslova Hrvatske i Izraela potpisan je u prosincu 2020.g. te je obostrano potvrđena spremnost za najvi&scaron;u razinu partnerstva i s novom izraelskom vladom prigodom službenog posjeta ministra vanjskih i europskih poslova RH u srpnju 2021.g.&nbsp; Suradnja s Izraelom sustavno jača te je na najvi&scaron;oj razini od dana uspostave 4. rujna 1997. godine.</p> <p style="text-align: justify;"> Hrvatska i Izrael dijele mnogo zajedničkih interesa u području sigurnosti i kibernetike, obrane, kulture, obrazovanja, znanosti i istraživanja, tehnolo&scaron;kog razvoja i inovacija, gospodarstva, turizma i ostalih područja bilateralne suradnje, razmjenjuju stajali&scaron;ta o najvažnijim regionalnim i globalnim pitanjima, kao i međusobne podr&scaron;ke gdje god je to moguće. Posebno važnu poveznicu u tim odnosima predstavljaju hrvatski građani koji žive u Izraelu i židovska zajednica u Hrvatskoj, koji dijeleći identitet obje države i kroz osobna iskustva svjedoče na&scaron;u jedinstvenu vezu te dodatno približavaju na&scaron;a dva dru&scaron;tva.</p> <p style="text-align: justify;"> Također, u odnosima Hrvatske i Izraela, posebnu ulogu ima potpuna opredijeljenost RH za borbu protiv svih oblika netolerancije, pri čemu je borba protiv antisemitizma na vrhu hrvatskih vanjskopolitičkih prioriteta. Upravo stoga, RH će tijekom 2023. biti predsjedavajućom državom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance &ndash; IHRA), čijom je članicom postala 2005. godine. RH je kao članica IHRA-e podržala dono&scaron;enje pravno neobvezujuće Radne definicije antisemitizma 2016. godine, čiji je prijevod objavila na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. RH je prva članica IHRA-a koja je prevela i objavila Preporuke IHRA-e o učenju i poučavanju o holokaustu te ih primjenjuje u obrazovanju učitelja, dok je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora početkom 2020. godine usvojio Zaključak kojim se hrvatske javne institucije i civilno dru&scaron;tvo potiče na promicanje Definicije. Vlada RH intenzivno surađuje s Yad Vashemom-Svjetskim centrom za sjećanje na holokaust te je već započela razmjenu mi&scaron;ljenja o predstojećem Predsjedanju te nastavlja zajedničku organizaciju godi&scaron;nje edukacije hrvatskih nastavnika o poučavanju o holokaustu u Izraelu te na regionalnoj i nacionalnoj razini u RH. Od početka ove suradnje 2005.g., seminare je pohađalo vi&scaron;e od 750 učitelja i nastavnika, a učenje o holokaustu uvr&scaron;teno je u novi nastavni kurikulum s pro&scaron;irenim gradivom i povećanim brojem &scaron;kolskih posjeta Spomen području Jasenovac. Od 2003. godine RH obilježava 27. siječnja kao Međunarodni dan sjećanja na holokaust i sprječavanje zločina protiv čovječnosti. U srpnju 2021.g. predstavnici RH su sudjelovali u radu VII. Globalnog foruma o borbi protiv antisemitizma.</p> <p style="text-align: justify;"> Nova stvarnost u kojoj se nalazi globalno dru&scaron;tvo, uzrokovana pandemijom Covid-19, zahtijeva od Hrvatske i Izraela prilagodbu i odgovor na izazove koje podastire, kroz suradnju i uzajamnu podr&scaron;ku u upravljanju novim izazovima i pronalaženju odgovora koji osiguravaju očuvanje života i zdravlja građana uz omogućavanje &scaron;to potpunijeg funkcioniranja gospodarskih i ukupnih dru&scaron;tvenih sastavnica. I Hrvatska i Izrael snažno su integrirane u globalne svjetske trendove, multilateralizam i slobodnu trgovinu te su pojedinačno i zajedno posvećene nastavljanju izgradnje bilateralnog i globalnog partnerstva temeljenog na zajedničkim vrijednostima.</p>

Priopćenja