Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni poziv za prodaju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske – Dječje selo Promajna

<p> &nbsp;</p> <p> <a href="/UserDocsImages/files/file/dmku/es/Javni-poziv-na-hrvatskom-(2).pdf" target="_blank">Javni poziv</a></p>

Priopćenja