Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Produljenje dozvole boravka i/ili rada i drugih situacija vezanih za boravak stranaca u Španjolskoj te obveza nošenja zaštitnih maski

<p style="text-align: justify;"> Uredbom SND/421/2020 od 18.5.2020. o usvajanju mjera produljenja dozvole boravka i/ili rada i drugih situacija vezanih za boravak stranaca u &Scaron;panjolskoj utvrđuje se:</p> <p style="text-align: justify;"> boravak osoba koje na temelju zakona mogu boraviti u &Scaron;panjolskoj (sa ili bez vize) do devedeset dana, automatski se produljuje za 3 mjeseca, pod uvjetom da je navedeni zakonom regulirani boravak istekao tijekom izvanrednog stanja. Produljenje boravka vrijedi samo na &scaron;panjolskom teritoriju.</p> <p style="text-align: justify;"> Odobrenje za privremeni boravak i/ili rad, dozvole boravka zbog studija, mobilnost studenata, stažiranja&nbsp; ili volonterskih usluga čija valjanost ističe tijekom trajanja izvanrednog stanja ili je istekla u razdoblju od devedeset kalendarskih dana prije progla&scaron;enja izvanrednog stanja, automatski se produljuje. Produljenje vrijedi do 6 mjeseci nakon prestanka izvanrednog stanja.</p> <p style="text-align: justify;"> Valjanost iskaznica člana obitelji državljanina Unije, kao i osobnih iskaznica za strance, automatski se produljuje, od datuma njihovog isteka i za razdoblje do 6 mjeseci nakon prestanka izvanrednog stanja.</p> <p style="text-align: justify;"> S ciljem olak&scaron;avanja povratka, stranci koji se nalaze u inozemstvu mogu ući u &Scaron;panjolsku, uz predočenje važećeg putnog dokumenta i iskaznice člana obitelji državljana Unije ili istekle osobne iskaznice za stranca.</p> <p style="text-align: justify;"> Vi&scaron;e o tome u tekstu Uredbe: <a href="https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd4211">https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd4211</a></p> <p style="text-align: justify;"> Od 20. svibnja 2020. uvedena je obveza kori&scaron;tenja za&scaron;titnih maski na ulicama i drugim otvorenim javnim mjestima te zatvorenim javnim prostorima za osobe starije od 6 godina, ukoliko nije moguće osigurati fizičku distancu od 2 metra.</p> <p> &nbsp;</p>

Priopćenja