Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Predavanje veleposlanice Tine Krce studentima Tehničkog Sveučilišta Danska

<p style="text-align: justify;"> Na inicijativu i poziv prof. Charlotte Posselt, veleposlanica Tina Krce održala je, putem Teams platforme, predavanje studentima Tehničkog Sveučili&scaron;ta Danska u sklopu predmeta Međunarodno poslovanje. Tema predavanja bila je &bdquo;Doing Business With&hellip;&ldquo;, a veleposlanica Krce studentima uvodno govorila o Hrvatskoj te predstavila Hrvatsku kao pouzdanog poslovnog partnera. Za vrijeme interaktivnog dijela predavanja, studenti su brojnim pitanjima pokazali velik interes za temu. Kao follow-up predavanja, studenti će raditi projekte na temu,&nbsp; u sklopu predmeta.</p>

Priopćenja