Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Radni posjet ministra Grlića Radmana Republici Cipar

<p style="text-align: justify;"> Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine, u radnom posjetu Republici Cipar, gdje se susreo s predsjednikom Republike Cipar Nicosom Anastasiadesom te ministrom vanjskih poslova Republike Cipar Nikosom Christodoulidesom.</p> <p style="text-align: justify;"> Na sastanku s predsjednikom Anastasiadesom, ministar Grlić Radman razgovarao je o prijateljskim bilateralnim odnosima i mogućnostima jačanja hrvatsko-ciparske suradnje.</p> <p style="text-align: justify;"> Tijekom sastanka s ministrom Christodoulidesom, ministar Grlić Radman zahvalio je ciparskom kolegi na financijskoj pomoći koju je Cipar uputio Hrvatskoj nakon potresa koji je pogodio sredi&scaron;nji dio Hrvatske. Obje strane su pozdravile dobre i prijateljske bilateralne odnose, koji će biti dodatno ojačani potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju o političkim konzultacijama između dvaju ministarstava vanjskih poslova. Ministri su se također složili kako postoje mogućnosti za jačanje gospodarske suradnje, poglavito u petrokemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i tekstilnoj industriji, IT-sektoru, poljoprivredi i brodogradnji.</p> <p style="text-align: justify;"> Naglasiv&scaron;i mediteransku dimenziju koju Hrvatska i Cipar dijele, ministar Grlić Radman zahvalio je ministru Christodoulidesu na ciparskoj podr&scaron;ci pristupanju Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), eurozoni i Schengenskom prostoru&nbsp; a istaknuo je i namjeru Hrvatske pristupanju skupini MED7.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ministar Grlić Radman je također poručio da Hrvatska podupire mirno rje&scaron;avanje ciparskog pitanja u skladu s relevantnim dokumentima i odlukama Ujedinjenih naroda, međunarodnim pravom i pravnom stečevinom Europske unije, koje bi rezultiralo ujedinjenjem otoka u bikomunalnu, dvozonsku federaciju s jednim suverenitetom.</p> <p style="text-align: justify;"> Ministar Grlić Radman ponovio je izraze solidarnosti Hrvatske za sve zemlje koje su najvi&scaron;e izložene migracijskim pritiscima. &bdquo;Bliska suradnja i zajednički rad s regionalnim i međunarodnim partnerima ostaju stupovima strate&scaron;kog i sveobuhvatnog upravljanja migracijama&ldquo;, istaknuo je ministar. Dodatno su nagla&scaron;ene mjere koje Hrvatska poduzima kako bi za&scaron;titila vanjsku granicu EU-a od poku&scaron;aja protuzakonitih prelazaka, krijumčarenja ljudi i sekundarnih kretanja.</p> <p style="text-align: justify;"> Nastavno na razgovor o migraciji, ministar Grlić Radman istaknuo je Bosnu i Hercegovinu, budući da je pitanje sigurnosti postalo aktualno tijekom&nbsp; migracijske i humanitarne krize u toj zemlji. Naglasio je važnost stabilne Bosne i Hercegovine, temeljene na jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, kao i&nbsp;reforme Izbornog zakona -&nbsp; jednog od ključnih faktora koji bi osigurali dugoročnu stabilnost i funkcionalnost Bosne i Hercegovine.</p> <p style="text-align: justify;"> Pozdraviv&scaron;i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, ministar Christodoulides izjavio je kako potpisivanje predstavlja snažan poticaj za daljnje jačanje bilateralne suradnje. U nastavku je dodao kako već postoji snažan interes za suradnju istraživačkih institucija i sveučili&scaron;ta. Ministar Christodoulides također je naglasio važnost rje&scaron;avanja migracijskih pitanja na razini EU-a.</p> <p> &nbsp;</p>

Priopćenja