Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Preporuke za putovanja u Belgiju

<p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> U Kraljevinu Belgiju moguće je putovati uz ograničenja po&scaron;tivanja važećih epidemiolo&scaron;kih mjera. Kraljevina Belgija ukinula je epidemiolo&scaron;ku mjeru zabrane nebitnih, turističkih i rekreativnih, putovanja u i iz Belgije od 19. travnja 2021.</p> <p style="text-align: justify;"> Nebitna putovanja u Belgiju zabranjena su nadalje za državljane iz trećih zemalja koji nisu državljani i imaju prebivali&scaron;te izvan država članica EU. Nadalje su na snazi odredbe kojima je propisana stroga kontrola po&scaron;tivanja važećih epidemiolo&scaron;kih mjera i putovanja cestovnim, zračnim, pomorskim i željezničkim prometom. Za slučajeve nepo&scaron;tivanja obveznih epidemiolo&scaron;kih mjera propisana je kazna u visini od 250 eura.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Za sve putnike koji ulaze na teritorij Kraljevine Belgije i bez obzira na sredstvo putovanja nadalje postoji obveza popunjavanja PLF obrasca - Public Health Passenger Locator Form unutar 48 sati prije ulaska na teritorij Belgije. Popunjavanjem obrasca daje se načelni pristanak na obvezu karantene u trajanju od četrnaest dana koja se može prekinuti negativnim testom sedmoga dana.</p> <p style="text-align: justify;"> Elektronički PLF obrazac dostupan je na nižoj poveznici i potrebno ga je predočiti prilikom ulaska u zrakoplov i belgijskim vlastima prilikom ulaska zemlju&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form">https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form</a></p> <p style="text-align: justify;"> Fizički PLF obrazac dostupan je na nižoj poveznici, potrebno ga je predočiti prilikom ulaska u zrakoplov i uručiti belgijskim vlastima prilikom ulaska u zemlju&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/belgium_passengerlocatorform_fr.pdf">https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/belgium_passengerlocatorform_fr.pdf</a>. Za putovanja automobilom, vlakom ili brodom potrebno je obrazac elektroničkom po&scaron;tom dostaviti na dan ulaska u zemlju na adresu PLFBelgium@health.fgov.be</p> <p style="text-align: justify;"> Za nerezidentne putnike koji se vraćaju iz crvene zone obvezno je pri ulasku na teritorij Belgije predočiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata, karantena i ponoviti testiranje sedmog dana boravka PCR ili antigenskim testom.&nbsp; Za rezidentne putnike koji se vraćaju u Belgiju iz crvenih zona obvezna je karantena i testiranje prvoga i sedmoga dana karantene. Testiranje je moguće obaviti u nacionalnim specijaliziranim testnim centrima. Vi&scaron;e informacija dostupno je na poveznici <a href="https://brussels.testcovid.be/en/">https://brussels.testcovid.be/en/</a></p> <p style="text-align: justify;"> Vi&scaron;e informacija o korona epidemiji i epidemiolo&scaron;kim mjerama dostupno je na poveznici www.info-coronavirus.be</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#006">https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#006</a></p> <p style="text-align: justify;"> Pitanja vezano uz korona epidemiju i epidemiolo&scaron;ke mjere u Belgiji moguće je uputiti na adresu&nbsp; <a href="mailto:info.coronavirus@health.fgov.be">info.coronavirus@health.fgov.be</a></p> <p style="text-align: justify;"> Mapa klasifikacije zemalja u zone prema intenzitetu zaraze dostupna je na poveznici</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/">https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/</a></p> <p style="text-align: justify;"> Od 25. siječnja 20221. svi putnici koji na teritorij Belgije ulaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Južne Afrike i Južne Amerike obvezani su na desetodnevnu karantenu i testiranje PCR testom prvoga i sedmoga dana karantene od ulaska u zemlju.</p> <p style="text-align: justify;"> Za službena putovanja u i iz Belgije moguće je popuniti obrazac Bussines Travel Abroad - BTA na poveznici <a href="https://bta.belgium.be/en/login">https://bta.belgium.be/en/login</a> kojim se potvrđuje službeni razlog putovanja i za takva putovanja ne postoji obveza karantene.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>OSNOVNA KONZULARNA INFORMACIJA:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Za putovanje u Kraljevinu Belgiji hrvatski državljani trebaju imati ili važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu izdanu nakon 1. siječnja 2003. godine. Od 1. srpnja 2015. godine hrvatski državljani ne trebaju dozvolu za rad i boravak u Belgiji, ali se trebaju prijaviti u općini u kojoj borave.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>DODATNE OBAVIJESTI:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Preporučuje se putno osiguranje ili EKZO/EHIC karticu - europska kartica zdr. osiguranja&nbsp;<a href="http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/procedura-za-dobivanje-ehic-a">http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu/procedura-za-dobivanje-ehic-a</a></p> <p style="text-align: justify;"> Na stranicama HZZO -&nbsp;<a href="http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu">http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu</a>&nbsp; mogu se pronaći informacije o opsegu usluga koje pokriva EKZO/EHIC kartica u inozemstvu.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>OPĆA UPOZORENJA:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Popis važnijih brojeva telefona u KB:</p> <p style="text-align: justify;"> 100 ili 112* (112 je hitan broj za policiju, vatrogasce i hitnu pomoć); broj za krizna stanja na engleskom jeziku 02 648 40 14; na francuskom 107; na nizozemskom 106; dežurne ljekarne 0900 10 50; popis bolnica u Belgiji mogu se pronaći na&nbsp;<a href="https://mvep.gov.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/www.hospitals.be">www.hospitals.be</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>NAPU&Scaron;TANJE ODREĐENOG PODRUČJA:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> O eventualnim izvanrednim situacijama u određenom području ili državi u svakom slučaju potrebno je kontaktirati Veleposlanstvo koje će onda uz potrebne prikupljene informacije od nadležnih u zemlji primateljici informirati hrvatske državljane.</p> <p> &nbsp;</p>

Priopćenja