Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2021. godinu

<p style="text-align: justify;"> Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu i prijedloga Povjerenstva Sredi&scaron;njeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore programima i projektima Hrvata izvan Republike Hrvatske, donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2021. godinu.</p> <p style="text-align: justify;"> Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u europskim državama ima za cilj jačanje položaja hrvatskih manjinskih zajednica u političkom i dru&scaron;tvenom životu država u kojima žive te pridonosi očuvanju hrvatske kulture, ba&scaron;tine i jezika, kao i jačanju hrvatskog zajedni&scaron;tva, a provodi se u suradnji s nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavni&scaron;tvima Republike Hrvatske.</p> <p style="text-align: justify;"> Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2021. godinu nalazi se u <a href="/UserDocsImages/files/file/2021/210701-Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-organizacijama-hrvatske-nacionalne-manjine-za-2021..pdf" target="_blank">privitku</a>.</p>

Priopćenja