Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast-Baška Voda broj 5/21

<p> <a href="/UserDocsImages/files/file/dmku/srb/Javni-poziv-na-hrvatskom.pdf" target="_blank">Javni poziv na hrvatskom</a></p> <p> <a href="/UserDocsImages/files/file/dmku/srb/Javni-poziv-na-engleskom.pdf" target="_blank">Javni poziv na engleskom</a></p>

Priopćenja