Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Međusveučilišna suradnja Državnog sveučilišta u Sankt Peterburgu s obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj

<p style="text-align: justify;"> Najstarije i jedno od najvećih sveučili&scaron;ta u Ruskoj Federaciji &ndash; Državno sveučili&scaron;te u Sankt &ndash; Peterburgu (SPBU), u posljednje je vrijeme intenziviralo svoju međunarodnu suradnju sa institucijama visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Tako je dana 12. svibnja 2021. potpisan sporazum o suradnji između SPBU i Sveučili&scaron;ta u Rijeci.</p> <p style="text-align: justify;"> O daljnjim mogućnostima znanstvene i obrazovne suradnje SPBU i hrvatskih sveučili&scaron;ta bilo je riječi na sastanku veleposlanika Tomislava Cara prilikom njegovog posjeta rektoratu SPBU.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;</p>

Priopćenja