Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Jačanje kapaciteta Sekretarijata za europske poslove Sjeverne Makedonije za pretpristupne pregovore s EU

<p style="text-align: justify"> Služba za prijenos znanja MVEP-a u suradnji sa Sekretarijatom za europske poslove SM i UN programom za projekte &ndash; UNOPS provela je on line trening <strong>&bdquo;Workshop on preparations for Bilateral Screening&ldquo;</strong> &nbsp;s ciljem predstavljanja jedne od faza pretpristupnih pregovora s EU .</p> <p style="text-align: justify"> Edukacija je provedena u okviru NORDIC projekta &bdquo;<em>Nordic support for progress of North Macedonia</em>&ldquo; kojeg zajednički financiraju vlade Norve&scaron;ke, &Scaron;vedske i Hrvatske, s ciljem jačanja makedonskih institucija za proces europskih integracija. Provedba projekta započela je u travnju 2019. godine otkada je održano devet aktivnosti u kojima su hrvatski stručnjaci upoznali državne dužnosnike i službenike institucija Sjeverne Makedonije s modelom uspostave sustava koordinacije EU poslova, radnim procedurama, elementima poslovne komunikacije i korespodencije s Europskom komisijom u procesu pretpristupnih pregovora te poljoprivrednom politikom i politikom okoli&scaron;a.</p> <p style="text-align: justify"> Posljednji u nizu treninga bio je fokusiran na inicijalnu fazu pregovora o pristupanju &ndash; bilateralni <em>screening</em> za kojeg se pripremaju dužnosnici i službenici Sekretarijata za europske poslove SM, kojima je edukacija bila namijenjena. <em>Screening</em> ili analitički pregled pravne stečevine EU-a predstavlja osnovu za bilateralne pregovore između Europske unije i države kandidatkinje, &scaron;to omogućava državi kandidatkinji upoznavanje sa zakonodavstvom EU-a, ali i demonstrira sposobnost provedbe istog. Stavljajući podjednako naglasak na tehničku stranu ove faze pretpristupnih pregovora, na&scaron;a stručnjakinja Dubravka Vla&scaron;ić Ple&scaron;e, koja je u vrijeme hrvatskih pregovora obna&scaron;ala dužnost Tajnice Pregovaračke skupine za pristupanje EU, pojasnila je temeljna načela nove metodologije za pregovore predložene od strane Europske komisije, njene sličnosti i razlike s obzirom na hrvatsko iskustvo. Pri strukturiranju nove metodologije pregovora, Europska komisija uvijek se vodi naučenim lekcijama iz prethodnih valova pro&scaron;irenja, pri čemu nisu iznimka niti pregovori sa Sjevernom Makedonijom. Nova metodologija otvara prostor za veću dinamiku, ukoliko se dosljedno i potpuno ispune sva mjerila, kriteriji i reformski ciljevi koji stoje pred državama kandidatima.</p> <p style="text-align: justify"> Ovaj susret dao je makedonskim kolegama smjernice i savjete za daljnja postupanja u pripremi početne faze pregovora &ndash; od preporuka za izradu potrebnih materijala, smjernica i dokumenata do uspostave nacionalnog sustava koji uključuje održavanje baze podataka, važnosti komunikacije s medijima, kao i suradnje s gospodarskim i civilnim sektorom. Temeljne razlike hrvatskog i makedonskog procesa je dinamika kalendara provedbe, &scaron;to dozvoljava nastavak edukativnih programa kojima se omogućava daljnja sustavna podr&scaron;ka RH makedonskim timovima za pretpristupne pregovore.</p>

Stranice