Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Hrvatska i Italija usklađeno u proglašenju isključivih gospodarskih pojaseva u Jadranu

<div class="sadrzaj"> <p style="text-align: justify;"> Tijekom dana&scaron;njeg bilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i Luigija Di Maia posebna je pozornost posvećena za&scaron;titi Jadranskog mora te su oba ministra, u europskom duhu, svjesni potrebe njegove za&scaron;tite i njegovog održivog gospodarenja, razgovarali o progla&scaron;enju isključivih gospodarskih pojaseva s obje strane Jadrana. U razgovoru su ministri potvrdili usklađenost djelovanja kao i spremnost pristupiti razgovorima o razgraničenju.</p> <p style="text-align: justify;"> Hrvatska je jo&scaron; 2003. godine proglasila Za&scaron;tićeni ekolo&scaron;ko-ribolovni pojas Republike Hrvatske (ZERP), na temelju kojeg, zajedno s epikontinentskim pojasom (morskim dnom) Republike Hrvatske,&nbsp; uživa sve sadržaje isključivog gospodarskog pojasa (osim prava na izgradnju umjetnih otoka i prava na proizvodnju energije kori&scaron;tenjem mora, morskih struja i vjetrova), u skladu s UN-ovom Konvencijom o morskom pravu. Naknadnim odlukama iz 2004., 2006. i 2008., utvrđeno da se ZERP neće primjenjivati na države članice Europske unije do iznalaženja zajedničkog dogovora u EU duhu.</p> <p style="text-align: justify;"> Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, područje ZERP-a je,&nbsp; kao i svi isključivi gospodarski pojasevi, ribolovni i ekolo&scaron;ki pojasevi drugih država članica Europske unije, postao dio &bdquo;voda Europske unije&ldquo;, u kojem se primjenjuju pravila zajedničke ribarstvene politike i ostvaruje suradnja između država članica Europske unije vezano za za&scaron;titu morskog okoli&scaron;a.</p> <p style="text-align: justify;"> Dugogodi&scaron;nja suradnja s Italijom u provedbi zajedničke ribarstvene politike kao i suradnja u&nbsp; području za&scaron;tite okoli&scaron;a na moru, rezultirala je dogovorom o usklađenom progla&scaron;enju isključivih gospodarskih pojaseva na Jadranu.Hrvatska vjeruje da bi zajedničkim djelovanjem Hrvatske i Italije na Jadranu, progla&scaron;enjem isključivih gospodarskih pojaseva s obje strane Jadrana, bio stvoren snažan temelj za jo&scaron; čvr&scaron;ću suradnju i svekoliku za&scaron;titu Jadrana, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) i zakonodavstvom EU-a.</p> <p style="text-align: justify;"> Hrvatska i Italija susjedi su na Jadranskom moru, koje je poluzatvoreno more s osjetljivim morskim ekosustavom. Stoga je važno surađivati kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na izazove za&scaron;tite i očuvanja Jadranskog mora i njegovih prirodnih bogatstava, te osiguralo održivo gospodarenje tom plavom ekonomijom.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

Priopćenja