Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Preporuke i upute za prelazak državne granice Republike Hrvatske

<p style="text-align: justify;"> Stožer civilne za&scaron;tite Republike Hrvatske je 30. studenog 2020. godine radi za&scaron;tite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19 donio Odluku kojom se <strong>privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske. </strong>Međutim, sukladno smjernicama nadležnih tijela određeni su izuzetci kako slijedi:&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica &nbsp;EU/EGP </strong>(bez obzira na državljanstvo)&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>* Putnicima koji dolaze neposredno iz</strong> <strong>država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se</strong> <strong>trenutno</strong> <strong>nalaze na tzv. zelenoj listi</strong> Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se <strong>ulazak</strong> u Republiku Hrvatsku <strong>pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19</strong> (ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 niti im se određuje mjera samoizolacije) ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.<br /> &nbsp;<br /> Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske <strong>tranzitirale</strong> preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju <strong>dokazati da se nisu zadržavale</strong> na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati, kao niti boravak u samoizolaciji.<br /> <br /> Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na web stranicama <u><a href="https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement">Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)</a></u><br /> <br /> <strong>*Svi ostali putnici koji, neovisno o državljanstvu, dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP</strong>, a koje se <strong>trenutno</strong> <strong>ne nalaze na tzv. zelenoj listi</strong> Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju <strong>predočiti negativan nalaz PCR testa</strong> na SARS-CoV-2 koji nije stariji od <strong>48 sati</strong> (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz<strong>) ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2 odmah</strong> po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom tro&scaron;ku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.<br /> &nbsp;<br /> <strong>* Iznimno</strong>, PCR test na SARS-CoV-2 ne moraju imati slijedeće kategorije putnika koji putuju iz država/regija članica EU/EGP koje se nalaze na tzv. crvenom popisu:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u <u><a href="https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/2020/COVID-19%20smjernice/CELEX_52020XC0330(03)_HR_TXT.pdf">Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19</a></u> uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;</li> <li style="text-align: justify;"> učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo, uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;</li> <li style="text-align: justify;"> pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;</li> <li style="text-align: justify;"> diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne za&scaron;tite pri obavljanju svojih dužnosti;</li> <li style="text-align: justify;"> osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;</li> <li style="text-align: justify;"> putnike u tranzitu uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska;</li> <li style="text-align: justify;"> pacijente koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanjaimaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sporta&scaron;i koji igraju za klubove u susjednoj državi).</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Državljani država članica Europske unije (uključiv&scaron;i i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravi&scaron;tem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravi&scaron;tem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, <strong>koji dolaze iz trećih zemalja</strong>, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neovisno o državljanstvu, <strong>moraju predočiti negativan nalaz PCR testa</strong> na SARS-CoV-2 koji <strong>nije stariji od 48 sati</strong> (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) <strong>ili obaviti PCR testiranje na SARS-CoV-2</strong> <strong>odmah</strong> po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom tro&scaron;ku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Iznimno</strong>, za prethodno navedene osobe, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, na graničnom prijelazu neće se zahtijevati predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ukoliko se radi o zdravstvenim djelatnicima, istraživačima u zdravstvu i djelatnicima u skrbi za starije osobe, pograničnim radnicima, osoblju u prometnom sektoru, diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojnom i policijskom osoblju, humanitarnim djelatnicima i osoblju civilne za&scaron;tite pri obavljanju svojih dužnosti, putnicima u tranzitu i osobama koje putuju radi &scaron;kolovanja.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Državljani trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni ranije navedenim točkama mogu ući u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ako su:<br /> &nbsp;<br /> 1.&nbsp; zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;<br /> 2.&nbsp; pogranični radnici (kao i npr. sporta&scaron;i kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);<br /> 3.&nbsp; osoblje u prometnom sektoru;<br /> 4.&nbsp; diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne za&scaron;tite pri obavljanju svojih dužnosti;<br /> 5.&nbsp; putnici u tranzitu;<br /> 6.&nbsp; osobe koje putuju radi &scaron;kolovanja;<br /> 7.&nbsp; pomorci (uz predočenje nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza);<br /> 8. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (uz predočenje nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza).</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze iz zemalja <strong>trenutno </strong>obuhvaćenih prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, a radi se o Australiji, Japanu, Novom Zelandu, Ruandi, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajlandu, Urugvaju, Kini te posebnim upravnim područjima NR Kine &ndash; Hong Kong i Makao, ne moraju predočiti negativan nalaz na SARS-CoV-2 niti podliježu samoizolaciji ukoliko nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom i ne pokazuju znakove bolesti. Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.<br /> &nbsp;<br /> Prethodno navedene osobe, koje su do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati kao niti boravak u samoizolaciji.<br /> <br /> <strong>Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije <u><a href="https://entercroatia.mup.hr/">Enter Croatia.</a></u></strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>Opća napomena:</strong><br /> Ukoliko je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 od 48 sati ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom tro&scaron;ku, uz boravak u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza.<br /> <br /> Od osoba koje posjeduju negativan PCR test napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvr&scaron;enog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.<br /> <br /> Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p> <p style="text-align: justify;"> Vi&scaron;e informacija na poveznici - <a href="https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211">https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211</a></p> <p> &nbsp;</p>

Priopćenja