Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

29-års jubilæum for international anerkendelse af Republikken Kroatien

<p style="text-align: justify;"> Efter at Republikken Kroatiens parlament d. 25. juni 1991 vedtog Republikken Kroatiens uafh&aelig;ngighedserkl&aelig;ring, og efterf&oslash;lgende, d. 8. oktober 1991, beslutningen om afbrydelsen af al tilknytning til Jugoslavien, blev Kroatien p&aring; denne dag, for 29 &aring;r siden, en internationalt anerkendt stat. Den international anerkendelse blev opn&aring;et under krigen, efter at milit&aelig;re og politistyrker succesfuldt forsvarede det meste af statens territorium mod storserbisk aggression.</p> <p style="text-align: justify;"> D. 15. januar 1992 blev Republikken Kroatien anerkendt af alle tolv medlemmer af Det Europ&aelig;iske &Oslash;konomiske F&aelig;llesskab samt &Oslash;strig, Bulgarien, Canada, Ungarn, Malta, Norge, Polen og Schweiz. Denne anerkendelse havde Slovenien, Litauen, Ukraine, Letland, Island, Estland, Holy See og San Marino allerede tilkendegivet. Ved udgangen af januar 1992 var Kroatien anerkendt af 44 lande, og Kroatien blev efterf&oslash;lgende, i maj 1992, optaget i De Forenede Nationer. Ved denne lejlighed sagde den f&oslash;rste kroatiske pr&aelig;sident, Franjo Tuđman, f&oslash;lgende: &rdquo;I dag har Kroatien opn&aring;et international legitimitet. Det kroatisk flag, der er helligt for enhver kroat, fordi han netop p&aring; grund af flaget har v&aelig;ret ford&oslash;mt og forfulgt, skal fra nu af frit svaje foran FN-bygningen, og over hele verden, og dermed stadf&aelig;ste den internationale anerkendelse.&rdquo;<br /> I mere end et kvart &aring;rhundrede har Kroatien etableret sig internationalt. Kroatien er blevet et medlem af Den Nordatlantiske Alliance, Den Europ&aelig;iske Union, samt mange andre internationale organisationer, initiativer og processer, og har ydet et betydeligt bidrag til verdensfreden ved at deltage i 19 internationale fredsbevarende operationer.<br /> I dag markerer vi ogs&aring; 23. &aring;ret for den vellykkede afslutning af den fredelige reintegrationsproces af den kroatiske Donau-region i Republikken Kroatien. Med den fredelige reintegration af den sidste besatte del af statens territorium blev tabet af mange menneskeliv undg&aring;et, det er ogs&aring; den mest succesfulde fredsbevarende mission (UNTAES) i De Forenede Nationers historie, og repr&aelig;senterer en model for forebyggelse af lignende krisesituationer verden over.</p>

Press releases