Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

TÉJÉKOZTATÁS A KONZULI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐINEK

<p style="text-align: justify;"> A jelenlegi COVID-19 koronav&iacute;rus pand&eacute;mia felt&eacute;telei k&ouml;z&ouml;tt, megelőz&eacute;si c&eacute;lb&oacute;l a Hov&aacute;t K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;g magyarorsz&aacute;gi nagyk&ouml;vets&eacute;ge &eacute;s p&eacute;csi főkonzul&aacute;tusa t&aacute;j&eacute;koztatj&aacute;k a konzuli szolg&aacute;ltat&aacute;sok ir&aacute;nt &eacute;rdeklődőket <u>a konzuli oszt&aacute;lyok ideiglenes műk&ouml;d&eacute;si rendj&eacute;ről. </u></p> <p style="text-align: justify;"> A Hov&aacute;t K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;g magyarorsz&aacute;gi nagyk&ouml;vets&eacute;g&eacute;nek &eacute;s p&eacute;csi főkonzul&aacute;tus&aacute;nak konzuli oszt&aacute;lya <u>csak s&uuml;rgős konzuli &uuml;gyek int&eacute;z&eacute;se eset&eacute;n lesz nyitva</u> az illet&eacute;kes konzuli tisztviselővel&nbsp; telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban.</p> <p style="text-align: justify;"> Budapest: tel: +36 1 269 5657, 269 4955, e-mail: <a href="mailto:vrhbp@mvep.hr">vrhbp@mvep.hr</a></p> <p style="text-align: justify;"> P&eacute;cs: tel: +36 72 210 840, 210 498, 210 509, e-mail: <a href="mailto:pecs@mvep.hr">pecs@mvep.hr</a></p> <p style="text-align: justify;"> Bejelentkez&eacute;skor &eacute;s a k&uuml;lk&eacute;pviseletre val&oacute; bel&eacute;p&eacute;skor minden &uuml;gyf&eacute;lnek nyilatkoznia kell a k&ouml;vetkezőkről:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> hogy nincsenek a koronav&iacute;rus-fertőz&eacute;sre jellemző t&uuml;netei,</li> <li style="text-align: justify;"> hogy az elm&uacute;lt 14 napban nem tart&oacute;zkodott olyan orsz&aacute;gban, ahol a koronav&iacute;rus miatt karant&eacute;nt l&eacute;tes&iacute;tettek,</li> <li style="text-align: justify;"> hogy nem volt kapcsolatban olyan szem&eacute;lyekkel, akik lehets&eacute;ges vagy igazolt koronav&iacute;rus hordoz&oacute;k.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> Tekintettel a konzuli oszt&aacute;lyok ideiglenes műk&ouml;d&eacute;si rendje szerinti k&uuml;l&ouml;nleges k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyekre, az időpontok megbesz&eacute;l&eacute;se &eacute;s a megbesz&eacute;lt időpontok betart&aacute;sa vonatkoz&aacute;s&aacute;ban k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k sz&iacute;ves meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket.</p>

Pages