Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Zrinka Kolaković dobitnica nagrade Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH za najbolji sveučilišni završni rad

<p style="text-align: justify"> Zrinka Kolaković dobitnica je ovogodi&scaron;nje nagrade Njemačkog dru&scaron;tva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu za najbolji zavr&scaron;ni sveučili&scaron;ni rad nastao na njemačkom sveučili&scaron;tu koji se odlikuje tematskom poveznicom prema Hrvatskoj.</p> <p style="text-align: justify"> Gđi Kolaković nagrada je dodijeljena za međunarodni&nbsp;dvojni doktorat&nbsp;znanosti&nbsp;na temu ,,Dvoaspektni glagoli &ndash; razlike između (p)opisa u priručnicima i stanja u korpusu s posebnim osvrtom na uporabu izvornih govornika&#39;&#39;, a dvojni doktorski studij realiziran je u suradnji sveučili&scaron;ta u Zagrebu i Regensburgu.</p> <p style="text-align: justify"> Zbog aktualnih epidemiolo&scaron;kih razloga svečana dodjela nagrade, realizirane u suradnji sa Sredi&scaron;njim državnim uredom za Hrvate izvan RH, uslijedit će naknadno.</p> <p style="text-align: justify"> Prva dodjela nagrada Njemačkog dru&scaron;tva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu održana je 2016. godine, a natječaj se raspisuje svake dvije godine. Osim odavanja javnog priznanja najboljim radovima i njihovim autorima, cilj je organizatora jo&scaron; bolje povezivanje između studenata i mladih znanstvenika s njemačkih sveučili&scaron;ta koji su zainteresirani za Hrvatsku sa s&acirc;mom Hrvatskom.</p>

Priopćenja