Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Čilea

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Program između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji u području kulture za godine 2018. – 2021.16.03.2018.16.03.2018.31.12.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Magellanes, Republika Čile o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti31.10.2017.31.10.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda28.07.2014.6/201401.03.2016.2/2016
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o partnerstvu i suradnji25.01.2013.27.05.2013.
Memorandum o suglasnosti između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea o međusobnoj suradnji12.02.2008.12.02.2008.
Protokol o međusobnoj suradnji u nadziranim prijevozima i isporukama predmeta kaznenog djela i drugim posebnim izvidnim mjerama između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea12.02.2008.12.02.2008.
Protokol o međusobnoj suradnji u razmjeni informacija između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea12.02.2008.12.02.2008.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture11.04.2007.1/200828.03.2008.3/2008
Protokol o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Rebublike Hrvatske i Nacionalne komisije za znanstvena i tehnološka istraživanja Republike Čile o suradnji u pudručju znanosti i tehnologije20.10.2005.20.10.2005.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak24.06.2003.10/200422.12.2004.9/2005
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čilea o suradnji u području kulture21.11.2001.21.11.2001.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o prevenciji i kontroli zlouporabe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima15.06.2001.11/2004
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čilea09.04.2001.09.04.2001.
Sporazum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije "Andres Bello" Republike Čile24.09.1999.24.09.1999.
Protokol o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile24.03.1997.24.03.1997.
Ugovor o znanstvenoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile28.11.1994.06/9604.08.1997.13/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja28.11.1994.05/9615.06.1996.01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica02.05.1994.01/9511.02.1995.01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o ukidanju viza za nositelje običnih putovnica15.02.1993.15.02.1993.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Čile15.04.1992.15.04.1992.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477