Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Ukrajine

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja10.10.2023.
Akcijski plan za 2022./2023. Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine09.12.2021.09.12.2021.
Memorandum o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Ukrajine08.12.2021.08.12.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva infrastrukture Ukrajine o suradnji u području željezničkog prometa08.12.2021.08.12.2021.
Protokol 2. sastanka Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine08.12.2021.08.12.2021.
Zajednička deklaracija o europskoj perspektivi Ukrajine08.12.2021.08.12.2021.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ukrajine Hennadii Udovenko pri Ministarstvu vanjskih poslova Ukrajine25.11.2019.25.11.2019.
Plan konzultacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine tijekom 2020. i 2021. godine02.09.2019.02.09.2019.
Memorandum o suradnji između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Ministarstva branitelja Ukrajine u području skrbi o braniteljima16.05.2019.16.05.2019.
Protokol 1. sastanka Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine16.04.2018.16.04.2018.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske i Državne agencije za energetsku učinkovitost i očuvanje energije Ukrajine o suradnji u područjima energetske učinkovitosti, obnovljive energije i alternativnih goriva16.04.2018.16.04.2018.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske i Ministarstva socijalne politike Ukrajine o suradnji u području rada i socijalne politike19.03.2018.19.03.2018.
Memorandum o suradnji u području mladih između Ministarstva mladih i sporta Ukrajine i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske13.06.2017.13.06.2017.
Akcijski plan za 2017. Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine13.06.2017.13.06.2017.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima21.11.2016.21.11.2016.5/201715.08.2018.6/2018
Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja21.11.2016.5/201706.12.2017.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica21.11.2016.8/201712.06.2018.4/2018
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ukrajine o suradnji tijekom turističke sezone 30.07.2014.30.07.2014.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ukrajine o suradnji tijekom turističke sezone 2013.22.05.2013.22.05.2013.31.12.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o gospodarskoj suradnji27.03.2013.5/201310.08.2017.8/2017
Protokol V. sjednice Međuvladinog hrvatsko-ukrajinskog odbora za trgovinsko-gospodarsku suradnju12.11.2012.12.11.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ukrajine o suradnji tijekom turističke sezone 2012.17.05.2012.17.05.2012.31.12.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ukrajine o suradnji tijekom turističke sezone 2011.30.06.2011.30.06.2011.31.12.2011.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o trgovačkom pomorskom prijevozu12.02.2010.7/201125.06.2011.1/2012
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine o suradnji u procesu europskih integracija25.05.2009.25.05.2009.
Program suradnje u području kulture između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Ukrajine za godinu 2008.-2010.08.09.2008.08.09.2008.
Plan suradnje između Republike Hrvatske i Ukrajine za razdoblje 2007. - 2008. godine na političkom, trgovinsko-gospodarskom, te humanističkom području25.09.2007.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima31.05.2007.9/200701.11.2008.1/2009
Protokol četvrtog zasjedanja Međuvladinog hrvatsko-ukrajinskog odbora za trgovinsko-gospodarsku suradnju30.06.2006.
Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivredne politike Ukrajine o gospodarskoj, znanstvenoj i tehničkoj suradnji na području poljoprivrede i prehrambene industrije30.06.2006.30.06.2006.
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske i Državnog odbora za financijski nadzor Ukrajine o suradnji u suzbijanju legalizacije (pranja) imovine stečene kaznenim djelom i financiranja terorizma05.05.2006.05.05.2006.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima državljana16.12.2005.5/200623.07.2006.7/2006
Protokol s trećeg zasjedanja Međuvladinog hrvatsko-ukrajinskog odbora za trgovinsko-gospodarsku suradnju11.10.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministra Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka14.07.2005.12/200512.09.2006.9/2006
Memorandum o suradnji između Javnog tužilaštva Ukrajine i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o suzbijanju transnacionalnog kriminala i pranja novca stečenog od kriminala16.06.2005.16.06.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o plovidbi na unutarnjim plovnim putovima16.04.2004.6/200522.02.2006.3/2006
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Ukrajine24.10.2002.10/200314.08.2003.16/2003
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta Ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji27.05.2002.3/200628.10.2008.7/2008
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu03.12.2001.1/200517.02.2005.2/2005
Memorandum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o liberalizaciji trgovine03.12.2001.03.12.2001.
Sporazum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ukrajine pri Ministarstvu vanjskih poslova Ukrajine26.11.1998.26.11.1998.25.11.2019.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja15.12.1997.04/200105.06.2001.1/2008
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine, te ­nje­gov izmije­njeni Dodatak, dogovoren razmjenom pisama Državne zrakoplovne uprave Ukrajine upućenog Upravi zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, od 2. trav­nja 2001. godine i Uprave zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske upućenog Državnoj zrakoplovnoj upravi Ukrajine, od 10. svib­nja 2001. godine05.06.1997.5/2002, 13/200209.12.2002.01/03
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o suradnji na području kulture, prosvjete, znanosti i tehnologije05.06.1997.8/9801.06.1999.09/99
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o osnivanju Međuvladinog hrvatsko-ukrajinskog odbora za pitanja trgovinsko-gospodarske suradnje05.06.1997.05.06.1997.10.08.2017.
Ugovor o suradnji na području međusobnog priznavanja rada na certifikaciji između Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Državnog odbora Ukrajine za normizaciju, mjeriteljstvo i certifikaciju15.04.1997.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu10.09.1996.11/9701.06.1999.05/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o turističkoj suradnji10.09.1996.10.09.1996.05/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o trgovini i gospodarskoj suradnji02.06.1994.01/9531.01.1995.3/200810.08.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o uvjetima uzajamnih putovanja građana bez viza09.02.1994.06/9423.07.2006.
Protokol o ostvarivanju konzularnih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine 26.01.1994.26.01.1994.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine26.01.1994.26.01.1994.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zloupotrebe droga, kao i protiv organiziranog kriminala26.10.1993.03/9428.02.1995.1/2021
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Ukrajine18.02.1992.18.02.1992.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477