Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Potvrde o boravku i radu

Za dobivanje potvrde o boravku i radu u inozemstvu nužno je dostaviti presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, presliku važeće identifikacijske isprave (hrvatske ili inozemne putovnice), presliku potvrde o boravku u Državi Izrael (vize, registracija, potvrda o plaćenom porezu, potvrdu poslodavca…). Obrazac "Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu" dostupan je u rubrici Obrasci.

Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno povratka korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku, naznačenog u izjavi koju daje kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije informacije dostupne su na:
http://www.carina.hr/Putnici/Povlastice.aspx

Za zahtjeve za izdavanje potvrde o boravku i radu u inozemstvu koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 66. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u iznosu od 50,00 USD.