Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Matičarstvo


1. Prijava činjenice sklapanja braka u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu braka u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik vjenčanog lista  iz nadležnog matičnog ureda, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik i ovjerom  pečatom Apostille. Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava braka“, koji je dostupan u rubrici Obrasci.

2. Prijava činjenice rođenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu djeteta u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik rodnog lista iz nadležnog matičnog ureda, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik i ovjerom  pečatom Apostille . Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava djeteta“, koji je dostupan u rubrici Obrasci.
Za prijavu činjenice rođenja djeteta se ne plaća konzularna pristojba.

3. Prijava činjenice smrti u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik smrtnog lista od nadležnog matičnog ureda s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik i ovjerom  pečatom Apostille. Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu pokojne osobe. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava smrti“, koji je dostupan u rubrici Obrasci.

4. Dostava izvadaka iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih Republike Hrvatske
Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Dostava traje nekoliko tjedana, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.

Moguće je također putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matica, koja omogućava pregled podataka iz državnih matica i knjige državljana te njihovo kreiranje i ispisivanje. Tako pribavljeni dokumenti mogu se koristiti u pravnom prometu.
https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera

Za zahtjeve, molbe i podneske stranaka naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 54. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u visini od 11,00 USD. Dostava pisanih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske naplaćuje se sukladno tarifnom broju 57. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u visini od 14,00 USD. Uvjerenja, potvrde, izvatke iz državnih matica, sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka ili rješenja koja izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 65. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u visini od 23,00 USD.