Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

INFORMACIJE O PROMJENAMA NAKON STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA III SPORAZUMA O SLOBODI KRETANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

Boravak i rad hrvatskih državljana u Švicarskoj Konfederaciji: Ratifikacijom Protokola III, Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije primjenjuje se i na hrvatske državljane. Prema odredbama Protokola III koje su na snazi od 1.1. 2017., hrvatski državljani za rad u Švicarskoj trebali su prethodno odobrenje kantonalne uprave nadležne za tržište rada. Od 1. siječnja 2022. godine ukinuta su ograničenja za pristup hrvatskih državljana na tržište rada u Švicarskoj. Švicarsko Savezno vijeće odlučilo je od 1. siječnja 2023. godine ponovo uvesti ograničenja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada u obliku ograničenih kvota za izdavanje radnih dozvola.

Ova odluka donesena je u skladu s člankom 4. (d) Protokola III uz Sporazum o slobodi kretanja između Europske unije i Švicarske Konfederacije kojim je određeno da se u slučaju da broj radnih dozvola izdanih hrvatskim državljanima nakon 01.01.2022. premaši prosjek prethodne tri godine za 10%, aktivira „zaštitna klauzula“ i ponovno uvedu ograničenja za pristup hrvatskih državljana na švicarsko tržište rada od 1.1.2023., a najkasnije do kraja 2026.

Za 2023. godinu određena je kvota od 1007 kratkotrajnih radnih i boravišnih dozvola (dozvola L EU/EFTA) i 1150 radnih i boravišnih dozvola (dozvola B EU/EFTA).

Sustavu kvota podliježe izdavanje radnih i boravišnih dozvola za zasnivanje radnog odnosa nakon 31. prosinca 2022. te osobama koje se žele samozaposliti. Pri tome nije potrebno prethodno ispitivanje zahtjeva tržišta rada, kao što je bilo u prethodnom razdoblju, no radni odnos ne može se započeti prije nego je izdana dozvola za boravak  i rad.

Hrvatski državljani koji već imaju važeću dozvolu za boravak i rad (dozvola L EU/EFTA ili B EU/EFTA) ne podliježu sustavu kvota, odnosno produljenje postojećih boravišnih i radnih dozvola neće biti ograničeno ovim kvotama.

Također, kvote se ne primjenjuje na sljedeće kategorije : hrvatski državljani koji se zapošljavaju na vremensko razdoblje do četiri mjeseca kao i zaposlenici i pružatelji usluga koji svoju djelatnost u Švicarskoj obavljaju unutar 90 dana (u sklopu postupka prijave nadležnom kantonalnom tijelu). Isto se odnosi na spajanje obitelji i prekogranične radnike, te hrvatske državljane koji u Švicarskoj žele boraviti bez traženja posla. U tom slučaju moraju dokazati da imaju dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje i valjano zdravstveno osiguranje.

Detaljne informacije u vezi pristupa hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada mogu se dobiti pri nadležnim švicarskim tijelima: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html.  

Priopćenje švicarskog Saveznog vijeća dostupno je ovdje: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-91561.html          

Dječji doplatak za djecu hrvatskih državljana zaposlenih u Švicarskoj koja borave u Hrvatskoj: Stupanjem na snagu Protokola III uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. u odnosima između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije primjenjuju se uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (članak 2. stavak 1. točka a) Zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti , "Narodne novine" broj 54/13) koje zamjenjuju Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije koji je bio na snazi od 1. siječnja 1998.

Prema ovoj odredbi, hrvatski državljani na radu u Švicarskoj Konfederaciji ponovo imaju pravo na isplatu dječjeg doplatka za djecu koja borave u Republici Hrvatskoj.

Zdravstveno osiguranje: Korisnici švicarske mirovine koji žive u Republici Hrvatskoj i koji su do sada bili obvezni plaćati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje imaju pravo na reguliranje zdravstvenog osiguranja na teret nadležnog švicarskog zdravstvenog osiguranja i više ne moraju plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje pod uvjetom da HZZO-u dostave potvrdu E121.

Za umirovljenike to znači da osobe koje su korisnici samo švicarske mirovine, podliježu zakonskoj obvezi zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj, dok zdravstvenu zaštitu, po nastanjenju, odnosno povratku u Republiku Hrvatsku koriste kao i osobe koje su osigurane pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Svi umirovljenici, koji primaju samo švicarsku mirovinu, od 1. siječnja 2017. godine i namjeravaju se trajno nastaniti u Republici Hrvatskoj (neovisno o tome čiji su državljani), trebaju:
1.            svoje zdravstveno osiguranje u Švicarskoj pravovremeno informirati o svojoj namjeri preseljenja u Hrvatsku. U slučaju da dosadašnji osiguravatelj ne nudi zdravstveno osiguranje za osobe koje napuštaju Švicarsku, potrebno je potražiti drugog osiguravatelja
2.            po zaključenju osiguranja, osiguravatelj izdaje obrazac E121 ili potvrdu S1
3.            tu potvrdu predati u zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta u Hrvatskoj
Način i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite isti su kao i za osiguranike HZZO-a.