Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu

  
Zaprimanje stranaka
Generalni konzulat RH u Zürichu pruža konzularne usluge isključivo uz prethodnu najavu i dogovor termina dolaska putem e-pošte ili telefona
 
Radno vrijeme zaprimanja stranaka
Od 01. ožujka 2024. godine, Generalni konzulat RH u Zürichu zaprima stranke u sljedećim terminima:
Ponedjeljak:    9 - 13   i   15 - 18  sati   (preuzimanje izrađenih putovnica do 17.30 sati)
Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak:   9 - 13 sati
Generalni konzulat zatvoren je na dane državnih blagdana u Republici Hrvatskoj https://neradni-dani.com/neradni-dani-2024.php i državnih blagdana u  Švicarskoj Konfederaciji https://feiertage-ch.ch/feiertage-2024/
 
Adresa:   Bellerivestrasse 5, Postfach 8032, 8008 Zürich
Telefon:  +41 44 3866-750; +41 44 3866 -751
e-pošta:  zurich@mvep.hr
 
Područja nadležnosti:
Zürich, Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Luzern, Niederwalden, Oberwalden, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Thurgau, Uri, Zug.
Za ostale kantone, konzularno je nadležno Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu.
 
Generalni konzul 
mr.sc. Slobodan Mikac, dipl. iur.
 
Diplomatsko osoblje
Mirela Udovčić, konzul II. razreda
 
Izvanredne situacije i hitni slučajevi
Izvan radnog vremena, Generalni konzulat RH u Zürichu dostupan je hrvatskim državljanima u zaista iznimnim situacijama i hitnim slučajevima kao što su: nestanak putnog dokumenta u slučaju već rezerviranog putovanja, prometne nezgode, uhićenja, smrtnog slučaja ili elementarne nepogode, na broj: + 41 79 383-77-80 Svi ostali zahtjevi rješavaju se tijekom radnog vremena za stranke.
 
Preuzimanje izrađenih putovnica
Izrađene putovnice preuzimaju se osobno nakon dobivene obavijesti putem pošte (dopisnica) ili potvrde službenika putem telefona ili e-pošte i to isključivo u prostorijama Generalnog konzulata bez ugovaranja termina u uredovno radno vrijeme. Ponedjeljkom popodne preuzimanje je moguće do 17.30 sati.
Novu putovnicu nije moguće uručiti bez predočenja zadnje izdane hrvatske putovnice koja se tom prilikom i fizički poništava osim u slučajevima gubitka ili krađe iste.
Izrada i dostava putovnica iz Republike Hrvatske traje 5-6 tjedana od dana podnošenja potpunog i uredno zaprimljenog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje ukoliko osobni podaci nisu ažurirani, ukoliko postoje neriješena prethodna pitanja ili ako postoje druge zapreke utemeljene u Zakonu.
 
Važne kratke informacije
-  zaprimanje stranaka moguće je isključivo po prethodno utvrđenom terminu dolaska;
- svi zahtjevi podnose se osobno u prostorijama Generalnog konzulata RH u Zürichu sa važećom identifikacijskom ispravom, te nije moguće zaprimanje zahtjeva putem e-pošte, telefona ili poštanske službe;
- obrasci iz državnih matica Švicarske Konfederacije za korištenje u Republici Hrvatskoj moraju biti originalni i izdani na internacionalnom CIEC obrascu; u tom smislu rodni list vrijedi 6 mjeseci od dana izdavanja a vjenčani list vrijedi 3 mjeseca;
- ostala dokumentacija izdana u Švicarskoj, a koja se namjerava koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj (npr. potvrda o nekažnjavanju, dokazivanje državljanskog statusa i sl.) mora biti prevedena na hrvatski jezik i na nadležnom sudu ovjerena potvrdom „Apostille“;
-   originali iz državnih matica Švicarske (CIEC obrasci) prilikom podnošenja zahtjeva za upis činjenice rođenja, vjenčanja, smrti ili priznanja očinstva se ne vraćaju;
-   zaprimanje zahtjeva za izdavanje putovnice novorođenom djetetu moguće je tek nakon izvršenog upisa činjenice rođenja u Republici Hrvatskoj;
-   u Generalnom konzulatu nije moguće plaćanje konzularnih pristojbi gotovinom;
-    za zaprimanje zahtjeva izvan Generalnog konzulata potrebna je pisana liječnička potvrda o ne mogućnosti samostalnog dolaska. Zahtjev za dolazak podnose članovi obitelji pismenim putem;
-  nova, izrađena putovnica preuzima se uz predočenje zadnje izdane hrvatske putovnice koja se tom prilikom fizički poništava i vraća stranci;
-   za izradu nove putovnice ili putnog lista prihvaćaju se fotografije do najduže 6 mjeseci starosti, ali ne prihvaćamo fotografije izrađene na automatima
-   prije zakazivanja termina dolaska odnosno prije postavljanja konzularnog upita, potrebno je proučiti detaljne informacije za sve temeljne konzularne poslove, a koje se nalaze u nastavku;
 
Hrvatska nastava u Švicarskoj: Upisi u hrvatsku nastavu u Švicarskoj mogući su tijekom cijele godine. U nastavku se nalaze linkovi s kontakt podacima, nastavnim mjestima i upisnica.  
Kontakt podaci: Hrvatska nastava u Švicarskoj (hds-ch.com) Nastavna mjesta:  Dok_99_20220214185656.pdf (hds-ch.com) Upisnica: Dok_89_20210110174147.pdf (hds-ch.com)
 
- Informacije o utvrđivanju porezne rezidentnosti
Porezna uprava | Vijest (porezna-uprava.hr);
Ukoliko imate upit u vezi porezne rezidentnosti obratite se izravno Poreznoj upravi Republike Hrvatske putem poveznice: https://pisitenam.porezna-uprava.hr
 
Konzularni poslovi
1. Ovjere i Ovjere istovjetnosti preslike / prijepisa s izvornikom
Državljani Republike Hrvatske uz predočenje važeće hrvatske putovnice ili osobne iskaznice mogu izvršiti ovjeru potpisa na punomoći, izjavi, određenim vrstama ugovora itd.
Isto tako, može se izvršiti i ovjera istovjetnosti preslike odnosno prijepisa s izvornikom. Dokument se mora potpisati pred konzularnim službenikom u Generalnom konzulatu ili pred istim potpis priznati kao svoj.
Navedene radnje nisu moguće za strane državljane i hrvatske državljane koji ne posjeduju važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu.
2. Putovnice - opći podaci
-    preporučuje se, da se zahtjev za izdavanje nove putovnice podnese pravovremeno (tri do četiri mjeseca prije isteka roka važenja aktualne putovnice) kako bi se izbjegla situacija da se osoba nađe bez valjane putne isprave;
-  za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik;
-   pri podnošenju zahtjeva za prvu Hrvatsku putovnicu malodobnog djeteta potrebna je nazočnost oba roditelja;
-  zahtjev za izdavanje putovnice punoljetnoj osobi, podnosi se osobno i preuzima se osobno, a podnosi se na propisanom obrascu koji je na raspolaganju u Generalnom konzulatu;
-  od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice službenik skeniranjem na posebnom uređaju preuzima otiske dva prsta te vlastoručni potpis;
-  dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom predaje zahtjeva za putovnicu, no ukoliko se zahtjev predaje mjesec dana prije dvanaestog rođendana, preporučljivo je da dijete bude u pratnji roditelja; 
-  osobama mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 5 godina, odnosno osobama starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 10 godina;
-  zahtjev za putovnicu podnosi se ukoliko su provedeni prethodni postupci  (prijava činjenice zaključenja braka, prijava rođenja djeteta, određivanja imena i prezimena u pravnom prometu i sl.) i nakon što su riješene i evidentirane sve promjene u državnim maticama RH.
 
2.1. Slučajevi u kojima se ne smije služiti izdanom putovnicom
- promjena osobnih podataka (imena, prezimena, spola, korekcije datuma i mjesta rođenja)
- putovnica je oštećena ili dotrajala ili iz bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi
- fotografija na putovnici ne odgovara izgledu podnositelja zahtjeva
 
2.2. Predaja zahtjeva - dokumentacija
Za izdavanje putovnice punoljetnoj osobi (ukoliko svi podaci ostaju isti) potrebno je priložiti:
a)  putovnicu kojom se trenutno koristi / zadnju hrvatsku putovnicu bez obzira na važenje / švicarsku važeću putovnicu  
b) dvije nove biometrijske fotografije u boji, veličine 3,5 x 4,5 cm (tiskane na glatkom, sjajnom papiru, neutralnog izraza lica, jednolike svijetle pozadine, blago kontrastne boje obzirom na boju kose, visoke kvalitete, snimljene od profesionalnog fotografa; fotografije izrađene na automatima ne zaprimamo  
c)  potvrda s Općine o adresi (Wohnsitzbescheinigung) ili švicarsku boravišnu dozvolu samo u slučaju ako je u istoj upisana adresa prebivališta;
Obrazac zahtjeva za izradu putovnice ispunjava se i potpisuje u Generalnom konzulatu
Uplata konzularne pristojbe obavlja se bankovnom karticom u konzulatu ili gotovinom u banci ili pošti uz uplatnicu dobivenu od Generalnog konzulata.
Pristojbu je potrebno uplatiti odmah. Konzularna pristojba iznosi 76,00 CHF (od 21. godine života) odnosno 54,00 CHF (od 0-21 godine života).
Izrada i dostava putovnice traju od 5 do 6 tjedana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje ukoliko osobni podaci nisu ažurirani, ako postoje neriješena prethodna pitanja ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu. 
 
2.3. Postupak u slučaju krađe ili gubitka putovnice / pronalaska putovnice
U slučaju nestanka putovnice (krađe ili gubitka) potrebno je bez odgode prijaviti slučaj nadležnoj policijskoj postaji prema području na kojem je putovnica nestala te zatražiti potvrdu policije. S potvrdom policije potrebno se obratiti najbližem Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu Republike Hrvatske, uz podnošenje izjave o okolnostima nestanka.
Nakon toga, stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.
U slučaju pronalaska putovnice koja je prethodno proglašena nevažećom, njome se  ni u kojem slučaju nije dozvoljeno koristiti, nego ju je potrebno osobno dostaviti u Generalni konzulat radi fizičkog poništenja.
 
2.4. Izdavanje druge putne isprave iste vrste
U iznimnim slučajevima, moguće je ishođenje druge putne isprave iste vrste, ako je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga. Podnositelj zahtjeva osobno se mora obratiti Generalnom konzulatu, detaljno obrazložiti razloge zbog kojih se traži izdavanje druge putne isprave te predočiti neke od dokaza koji opravdavaju zahtjev; (npr. potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnog posla, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnog tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država ( primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja. Nakon dobivanja odobrenja od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, a dobivanja odobrenja može se postaviti zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste.
 
3. Putni list
Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske hrvatskom državljaninu koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), a radi povratka u Republiku Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije. Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana. Putni list ne služi za putovanje u druge države, već isključivo za povratak u Republiku Hrvatsku.
Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:
-   dvije istovjetne fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm ili 3,5 x 4,5 cm
-   identifikacijski dokument (javna isprava sa slikom),
- dokaz o državljanstvu (ukoliko se kao identifikacijski dokument ne prilaže hrvatska putovnica ili osobna iskaznica kojoj je istekao rok valjanosti),
-   ako se radi o gubitku ili krađi putovnice ili osobne iskaznice daje se izjava o okolnostima nestanka isprave, a nestanak se prijavljuje švicarskoj policiji.
-    popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista (dostupan u GK RH Zürich),
 
3.1. Izdavanje putnog lista novorođenoj djeci koja još nisu upisana u knjigu državljana u Republici Hrvatskoj
Kod zahtjeva za izdavanje putnog lista novorođenom djetetu zbog žurnog putovanja u Republiku Hrvatsku, a koje još nije upisano u maticu rođenih i knjigu državljana RH, roditelji uz zahtjev za putni list trebaju istovremeno podnijeti i zahtjev za upis djeteta u knjigu državljana te priložiti izvornik (original) internacionalnog izvatka iz matice rođenih na CIEC obrascu koji se ne vraća.  Izvornik izvatka potreban za upis djeteta se zadržava, tj. službenim se putem dostavlja nadležnom matičnom uredu u Hrvatskoj, a za upis (prijavu) djeteta ne plaća se konzularna pristojba.
S obzirom da postupak upisa službenim putem zna potrajati nekoliko tjedana, ukoliko roditelji po dolasku u Hrvatsku žele odmah pribaviti putovnicu ili osobnu iskaznicu za dijete,

mogu u nadležnom matičnom uredu sami zatražiti prijavu djeteta za što im je potreban dodatni izvornik (original) internacionalnog izvatka iz matice rođenih na CIEC obrascu.
 
4. Osobne iskaznice
Više informacija o osobnim iskaznicama:
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI) (gov.hr)
Hrvatske osobne iskaznice izdaju se isključivo u policijskim upravama i policijskim postajama u Republici Hrvatskoj. Veleposlanstvo ni generalni konzulati nisu ovlašteni izdavati osobne iskaznice.
Hrvatski državljani stariji od 18 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dužni su imati valjanu osobnu iskaznicu, a zahtjev za izdavanje podnose policijskoj upravi ili policijskoj postaju prema mjestu prijavljenog prebivališta u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo i mogućnost, ali nisu obvezni, imati hrvatsku osobnu iskaznicu s adresom stanovanja u inozemstvu. Zahtjev podnose bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.
 
4.1. Što treba poduzeti u slučaju nestanka osobne iskaznice?
Nestanak osobne iskaznice potrebno je bez odgode prijaviti najbližoj policiji u Švicarskoj.
Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji o tome bez odgode obavještava policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja je izdala osobnu iskaznicu.
 
5. Prebivalište
5.1. Odjava prebivališta iz RH
Za odjavu prebivališta putem Generalnog konzulata potrebno je priložiti:
- popunjeni obrazac (dostupan u GK)
- osobnu iskaznicu (poništava se prilikom predaje zahtjeva)
- dokaz aktualne adrese u Švicarskoj Konfederaciji (Wohnsitzbestätigung)
Prema odredbama Zakona o prebivalištu obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prilikom odjave prebivališta, osobna iskaznica se fizički poništava.
Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu s upisanim podatkom o adresi u inozemstvu. Takve osobne iskaznice izdaju se u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.
Za osobe mlađe od 18 godina zahtjev podnose oba roditelja uz predočenje identifikacijskih isprava i rodnog lista. Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno), dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj bez obzira žive li i dalje u državi u kojoj su živjele i prije fiktivne prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili sada žive u nekoj drugoj državi.
 
5.2. Prijava privremenog odlaska iz RH
Za prijavu privremenog odlaska izvan RH putem Generalnog konzulata potrebno je priložiti:
- popunjeni obrazac (dostupan u GK)
- valjanu osobnu iskaznicu
- dokaz aktualne adrese u Švicarskoj Konfederaciji (Wohnsitzbestätigung)
- dokaz o razlogu boravka u Švicarskoj Konfederaciji ovisno o razlogu (npr. potvrda     
  poslodavca, ugovor o radu, potvrda obrazovne ili medicinske ustanove).  
Hrvatski državljanin koji privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja u obvezi je, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije, prijaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Prijavu je potrebno obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od 3 godine. Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Za osobe mlađe od 18 godina zahtjev podnose oba roditelja uz predočenje identifikacijskih isprava i rodnog lista.
 
6. Dostava izvadaka i potvrda iz RH
6.1. Izvadci iz državnih matica 
Putem Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu moguće je podnijeti zahtjev za dostavom izvadaka i potvrda iz državnih matica Republike Hrvatske za uporabu u Švicarskoj Konfederaciji. Moguće je zatražiti:
- Domovnicu,
- Rodni, vjenčani i smrtni list i na internacionalnom obrascu
 
6.2. Potvrda o slobodnom bračnom stanju ovjerena potvrdom „Apostille“
Potvrdu o slobodnom bračnom stanju ovjerenu potvrdom „Apostille“, moguće je zatražiti isključivo ukoliko je podnositelj zahtjeva upisan u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj. Ukoliko podnositelj nije upisan potrebno je prethodno izvršiti naknadni upis. Prije zaprimanja zahtjeva podaci se provjeravaju u sustavu e-matica putem OIB-a. Dostava izvadaka vremenski varira, uobičajeno traje 2-3 mjeseca a zahtjevu se prilažu preslike putovnice odnosno osobne iskaznice budućih supružnika.
 
6.3. Uvjerenje / Potvrda o nekažnjavanju ovjerena potvrdom „Apostille“
Moguće je osobno podnijeti zahtjev za dostavu uvjerenja/potvrde o nekažnjavanju u svrhu zasnivanja radnog odnosa u inozemstvu i ostvarivanja drugih prava. Uvjerenjem/potvrdom dokazuje se da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za izdavanjem uvjerenja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da u Republici Hrvatskoj nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne postoji potvrđena optužnica, nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga odnosno da nije donesena nepravomoćna presuda.
 
7. Matičarski poslovi
7.1. Prijava činjenice rođenja - upis u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske
Prva pretpostavka za upis bračnog djeteta je ta, da je brak roditelja upisan u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj. Ako nije, potrebno je paralelno s prijavom novorođenog djeteta upisati i činjenicu sklopljenog braka, na način da se uz prilaganje novog, originalnog internacionalnog rodnog lista za dijete (CIEC obrazac), dostavi i novi, internacionalni (CIEC obrazac) vjenčanog lista. Originalni izvadci se ne vraćaju. Rodni list vrijedi 6 mjeseci od dana izdavanja a vjenčani 3 mjeseca.
Ukoliko je brak roditelja već upisan, dovoljno je uz zahtjev priložiti samo novi, originalni internacionalni (CIEC obrazac) rodnog lista i putovnice roditelja. Zahtjev se ispunjava u Generalnom konzulatu. Postupak traje cca 3 mjeseca i na kućnu adresu šalju se izvadci. Tada je moguće pokrenuti zahtjev za izradu putovnice.  
Ukoliko je dijete rođeno izvan braka a otac je upisan u maticu rođenih Švicarske, potrebno je Akt o priznanju očinstva prevesti na hrvatski jezik i ovjeriti potvrdom „Apostille“ te ga priložiti uz zahtjev za prijavu činjenice rođenja djeteta. Original akta o priznanju se ne vraća.
Mogućnost naknadnog upisa u maticu rođenih i knjigu državljana moguć je do navršene 21. godine života ukoliko je jedan od roditelja u trenutku rođenja bio hrvatski državljanin. Za maloljetne osobe zahtjev za naknadni upis podnose roditelji, a punoljetne osobe od 18 - 21 godine zahtjev podnose sami.
 
7.2. Prijava činjenice sklopljenog braka
Zahtjev za naknadni upis činjenice sklopljenog braka za brakove sklopljene u Švicarskoj Konfederaciji, podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti originalni, međunarodni (internacionalni) vjenčani list na CIEC obrascu, najduže do 3 mjeseca starosti, koji se ne vraća te važeće identifikacijske isprave supružnika. Postupak traje cca 3 mjeseca.
 
7.3. Prijava činjenice smrti
Zahtjev za naknadni upis činjenice smrti podnose članovi obitelji pokojnog. Zahtjevu je potrebno priložiti originalni, međunarodni (internacionalni) izvadak iz matice umrlih na CIEC obrascu koji se ne vraća, te putovnicu i osobnu iskaznicu pokojnika (ako ju je imao) radi poništenja.
 
7.4. Promjena osobnog imena
Osobno ime sastoji se od imena i prezimena. Svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime. Osoba je dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih. Maloljetnom djetetu promijenit će se ime na zahtjev oba roditelja. Za promjenu osobnog imena djeteta starijeg od 10 godina potreban je i njegov pristanak. Promjenu osobnog imena moguće je izvršiti putem Generalnog konzulata RH u Zürichu s važećom identifikacijskom ispravom, ukoliko je podnositelj zahtjeva upisan u maticu rođenih RH. Postupak od pokretanja postupka do uručenja rješenja i upisa promjene u državne matice RH traje cca 2-4 mjeseca. Nakon pravomoćnosti rješenja i upisa promjene osobnog imena u državne matice RH, obveza je promjene imena i na osobnim dokumentima.
 
7.5. Kontakti Matičnih ureda u RH
Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske - Matični uredi u RH (gov.hr)
 
8. Zahtjev za izdavanje OIBa
Osobni identifikacijski broj dobivaju:
- hrvatski državljani rođenjem odnosno stjecanjem hrvatskog državljanstva
- stranci, nakon stjecanja statusa poreznog obveznika
Za podnošenje zahtjeva potrebno je priložiti važeću identifikacijsku ispravu i potvrdu o adresi u Švicarskoj, a zahtjev se podnosi osobno.
 
8.1. Provjera OIB-a
Uvid u podatke o osobnom identifikacijskom broju (oib.hr)
 
9. Državljanstvo
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Državljanstvo (gov.hr)
Na navedenom linku navedene su upute o proceduri stjecanja, prestanka i utvrđivanja hrvatskog državljanstva. Odgovarajući obrazac je potrebno detaljno i točno ispuniti te priložiti pravilno ovjerenu dokumentaciju koja je navedena na kraju svakog obrasca. Tada je moguće utvrditi termin dolaska u Generalni konzulat radi predaje zahtjeva.
Osobitu pozornost potrebno je obratiti na dokumentaciju za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva, odnosno ovisno o pravnoj osnovi stjecanja hrvatskog državljanstva:
- pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju svoje ranije nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - npr. izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev trebaju dostaviti dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja. 
- iseljenici - isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom. Ako je iseljenik ili njegov predak iselio s prostora u sastavu bivših država u kojima se, u vrijeme iseljenja, nalazilo i područje današnje Republike Hrvatske, treba dokazati vrijeme iseljenja i pripadnost hrvatskom narodu .
 
9.1. Stjecanje hrvatskog državljanstva osobe koja je u braku ili životnom partnerstvu s hrvatskim državljaninom
Stranac koji je u braku s hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo ako mu je odobren stalni boravak i živi na području Republike Hrvatske, te ako se iz njegovog ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirila dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njezin primitak u hrvatsko državljanstvo.
Sukladno članku 77. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola ("Narodne novine" broj: 92/14), osoba koja je u životnom partnerstvu s hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku s hrvatskim državljaninom.  
 
10. Carinska potvrda / Potvrda o boravku i radu u inozemstvu
Više informacija možete dobiti putem poveznice: 
Carinska uprava - Povratnici i useljenici (gov.hr)
Carinskim propisima Republike Hrvatske, fizičke osobe, koje su u drugim državama neprekidno boravile najmanje 12 mjeseci prije preseljenja u Republiku Hrvatsku, mogu bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost uvoziti predmete kućanstva, koje su posjedovale i koristile tijekom boravka u toj drugoj državi najmanje 6 mjeseci prije preseljenja.
Zahtjev za oslobođenje od plaćanja carine podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja u Republici Hrvatskoj. Za dobivanje potvrde o boravku u inozemstvu, u konzulatu je potrebno ispuniti Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
-  važeću putovnicu/osobnu iskaznicu
-  potvrdu o provedenom boravku u Švicarskoj (izdaje općina / kanton) prilikom odjave ili boravišnu dozvolu/ID kartu
Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno doseljenja korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku. Uvoz predmeta kućanstva nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, no uvjetovan je njihovom najmanje 6 mjesečnom uporabom u inozemnom kućanstvu.
Korisnik povlastice može uvoziti predmete kućanstva i višekratno, unutar razdoblja od 12 mjeseci. Uvoz osobnog automobila, uz ispunjenje propisanih uvjeta (godina dana prethodnog boravka i šestomjesečnog prethodnog vlasništva), oslobođen je od  plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, no na sve osobne automobile obračunava se posebni porez  tzv. trošarina, koja se obračunava sukladno odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove.
 
11. Sprovodnica
U slučaju smrti u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u Hrvatsku, podnosi zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu u inozemstvu.
Osim obrasca koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:
-  izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (CIEC obrazac),
-  liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (dokaz da se ne radi o zaraznoj bolesti),
- putovnicu ili osobnu iskaznicu preminule osobe, koja će se u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu),
-  odobrenje (Leichenpass) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi,
- podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila;
-  ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci:
- ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti.
Ako je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa, tj. dokaz o grobnom mjestu.
Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija (koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku). Za prijenos urne nije se potrebno obraćati Veleposlanstvima ni Generalnim konzulatima Republike Hrvatske u inozemstvu.
Za provoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.
Kad se radi o osobi koja je umrla od zarazne bolesti ili čiji su posmrtni ostaci ekshumirani, sprovodnica se može izdati tek po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, što u praksi znači da se sprovodnica ne može izdati odmah.
 
12. Uvođenje u vojnu evidenciju
Obveza uvođenja u vojnu evidenciju proizlazi iz odredbi Zakona o obrani („Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) te Pravilnika o načinu vođenja vojne evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze („Narodne novine“ 114/14 i 102/17).
Sukladno članku 21. stavak 4. i članku 22. stavak 2. navedenog Zakona,  kada nije na snazi obveza služenja vojnog roka, muškarci vojni obveznici podliježu uvođenju u vojnu evidenciju.
Uvođenju u vojnu evidenciju podliježu državljani Republike Hrvatske u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina života.
Na poziv su se obvezni odazvati i hrvatski državljani koji borave u inozemstvu, a uvođenje u vojnu evidenciju mogu provesti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u kojoj borave.
Svaki novak popunjava prijavu (Obrazac EK-1) i navodi točne osobne podatke (obratiti pozornost na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj). Novaci koji su regulirali obvezu služenja vojnog roka u inozemstvu, uz obrazac prijave dostavljaju i potvrdu nadležnog tijela države u kojoj je regulirao navedenu obvezu.
Eventualnu spriječenost odazivu za uvođenje u vojnu evidenciju, novaci mogu opravdati neposredno ili telefonskim javljanjem nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane, prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. 
 
12.1.  Dragovoljno vojno osposobljavanje
Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (Narodne novine broj: 158/13, 121/16 i 3/19) utvrđeni su opći uvjeti i kriteriji za odabir kandidata, postupak prijave i evidencije, selekcije i upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje, način ostvarivanja prava i obveze te druga pitanja u vezi s istim.
Postupak selekcije i odabira kandidata provodi se sukladno članku 15. Pravilnika koji definira postupak pozivanja kandidata na način da se prioriteti za pozivanje određuju u pravilu temeljem iskazanih potreba Oružanih snaga RH za civilnim zvanjima, vremena podnošenja prijave, godina života, slabijeg imovinskog stanja i drugih utvrđenih kriterija.
Na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidat može biti upućen do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života.
Prijava za dragovoljno vojno osposobljavanje podnosi se u nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta, a osobe koje imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu, prijavu podnose putem nadležnog diplomatskog ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, koji istu dostavlja Ministarstvu obrane.
Za kandidate koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, MORH određuje koji će ga područni odsjek za poslove obrane voditi u vojnoj evidenciji.
Uz Prijavu, koja se dobiva u Generalnom konzulatu, potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice te presliku potvrde o  stečenom obrazovanju.
Kandidati koji se prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje pozivaju se i upućuju na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja. Temeljem utvrđene zdravstvene sposobnosti za prijam u službu te ostalih propisanih uvjeta, provodi se postupak odabira kandidata koji će se uputiti na dragovoljno vojno osposobljavanje.
Dragovoljno vojno osposobljavanje u pravilu traje 40 radnih dana te se provodi u Oružanim snagama RH. 
Napominjemo, uspješno obavljeno dragovoljno vojno osposobljavanje ne znači da će kandidatima biti ponuđena mogućnost prijema u djelatnu vojnu službu, već isto ovisi o potrebama Oružanih snaga RH, uspješno završenoj obuci i ostalim kriterijima. Jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu kandidata je da s danom ulaska u Oružane snage RH, ima najviše navršenih 30 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se prima za vojnika/mornara te srednjoškolsko obrazovanje.
 
13. Boravak stranaca u RH
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji (gov.hr)
 
14. Pregled viznog sustava
Državljani Švicarske Konfederacije mogu u Republiku Hrvatsku putovati na temelju valjane putovnice ili osobne iskaznice. Informacije o viznom sustavu Republike Hrvatske dostupne su na sljedećoj stranici: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH - Vize (gov.hr)
 
15. Odvjetnici na području kantona Zürich koji govore hrvatski jezik
U nastavku su navedeni neki od odvjetnika s područja Kantona Zürich koji govore hrvatski jezik, a koji mogu zastupati stranke u Švicarskoj Konfederaciji.  Odvjetnici svoje usluge naplaćuju u skladu s odvjetničkom Tarifom. Popis je informativne prirode te Generalni konzulat RH u Zürichu ne preuzima odgovornost za cijenu i kvalitetu usluge odvjetnika.  Ukoliko smatrate da je ovaj popis nepotpun te imate dodatna saznanja o odvjetnicima koji govore hrvatski jezik, možete nam priopćiti telefonski ili putem e-pošte.
 
 
1. PACHMANN AG - FILIP TOMIĆ
MLaw Filip Tomic, Rechtsanwalt
Zürich City | Zürich Flughafen | Horgen | Wilen/Sarnen
Dreikönigstrasse 8, 8002 Zürich, Schweiz
T: +41 (0)44 215 11 33 | F: +41 (0)44 215 11 34
https://www.pachmann.law/portfolio/filip-tomic/
 
2. MAGDALENA LESJAK
Rechtsanwältin lic. iur.
Hodgskin Rechtsanwälte
Tödistrasse 17, 8002 Zürich 
Tel. 044/212 34 34
lesjak@toedistrasse.ch
Link Homepage:
Magdalena Lesjak - Toedistrasse
 
3. MARTIN BORIC, LL.M.
Rechtsanwalt 
Klein Rechtsanwälte AG
Beethovenstrasse 7, Postfach, 8027 Zürich
Tel:  + 41 44 287 24 24 
Fax: + 41 44 287 24 00
boric@kleinlaw.ch
www.kleinlaw.ch
 
4. HERENDA RECHTSANWÄLTE
RA lic. iur. Kristina Herenda LL.M., FCIArb.
Alfred-Escher-Strasse 10, CH-8002 Zürich
Tel  +41 (0)44 740 45 20
Fax +41 (0)44 740 45 21
herenda@herenda.ch
http://www.herenda.ch
 
5. ADVOKATUR GLAVAS AG
Dr. iur. K. Glavas, Rechtsanwalt, Notar und Mediator SAV
Markusstrasse 10           Dorfstrasse 33
8006 Zürich                      9313 Muolen
Tel: 044 350 35 15          Tel: 071 410 06 22
Fax: 071 410 06 25         www.advo-glavas.ch
 
6. CUSTIC ADVOKATUR
Ivana Custic
Rosengasse 16, CH-8201 Schaffhausen
+41 (0) 52 634 09 95
ivana@custic.ch
www.custic.ch
www.anwaltskanzlei-rosengasse.ch