Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Privremeni boravak

Privremeni boravak je boravak u svrhu rada, studiranja, školovanja, spajanja obitelji ili iz nekog drugog opravdanog razloga.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • dvije fotografije 3x3,5 cm
 • preslika valjane putne isprave
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz o osiguranom stanovanju
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci (Police Clearance + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik)

Ovisno o svrsi borvaka prilažu se i slijedeći dokumenti:

 • potvrda o svojstvu učenika ili studenta
 • odobrenje tijela nadležnog za poslove znanosti
 • potvrda medicinske ustanove u kojoj se liječi
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (Unabridged marriage certificate + Seal Apostille i ovjereni prijevod na hrvatski jezik)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu supružnika.

Zahtjev za izdavanje radne dozvole podnosi isključivo poslodavac u nadležnoj policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se isključivo u nadležnoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.