Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ulazak u Republiku Hrvatsku s osobnom iskaznicom

Državljani Talijanske Republike, Republike Cipar, Republike Malte, Republike San Marino i Države Vatikanskog Grada mogu putovati u Republiku Hrvatsku i s osobnom iskaznicom. To se odnosi samo na nositelje osobnih iskaznica koji su i državljani naprijed rečenih država, što je vidljivo iz podataka iz osobne iskaznice. U ostalim slučajevima moraju imati važeću putnu ispravu s odgovarajućom dozvolom ili vizom (vidi Vizni sustav).