Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Nekretnine u Republici Hrvatskoj za strance


Stupanjem na snagu (25.srpnja 2006.g.) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.broj 79/06.), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija nije više nadležno za rješavanje zahtjeva stranih fizičkih i pravnih osoba za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.
Odredbom čl.3. navedenog zakona određeno je da « strane fizičke i pravne osobe mogu, ako zakonom nije drugačije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske».
Slijedom navedenih izmjena, zahtjeve za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, strane fizičke i pravne osobe upućuju u Ministarstvo pravosuđa RH.
Također će se i svi započeti postupci, koji nisu dovršeni do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dovršiti u Ministarstvu pravosuđa.
RECIPROCITET IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ITALIJE

Razmjenom nota Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Talijanske Republike, dana 11. listopada 2006. uspostavljen je reciprocitet za građane obiju država u stjecanju vlasništva nad nekretninama.

Nekretnine u Republici Hrvatskoj stječu se sukladno čl. 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.