Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Prijava sklopljenog braka

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Francuske Republike sklopili brak mogu preko Konzularnog odjela prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH. 
Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

  • izvadak iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu (prema Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisanoj u Beču 8. rujna 1976.), tj. u Francuskoj Republici: „Extrait d'acte de mariage plurilingue“. 
  • valjane putovnice obaju supružnika
  • domovnicu 
  • dokaz o dozvoli boravka na području Francuske Republike 

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova. 

Za prijavu sklapanja braka pred inozemnim tijelom ne naplaćuje se  konzularna pristojba.
NAPOMENA:
U slučaju da stranka istovremeno podnosi i zahtjev za dostavu vjenčanog lista i domovnice, konzularna pristojba će biti naplaćena sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.