Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu činjenice rođenja djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske za dijete koje je rođeno u stranoj zemlji, a čiji su roditelji, ili samo jedan roditelj hrvatski državljani, podnose roditelji uz predočenje slijedećih javnih isprava:
  • ispunjen obrazac prijave (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu) 
  • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu (prema Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisanoj u Beču 8. rujna 1976.), tj. u Francuskoj Republici: Extrait d'acte de naissance plurilingue“. 
  • dokaz o državljanstvu roditelja (valjana putovnica, domovnica);
  • dokaz o dozvoli boravka na području Francuske Republike
Novorođeno dijete upisuje se u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja. 
Za prijavu rođenja djeteta ne naplaćuje se konzularna pristojba.
NAPOMENA: U slučaju da stranka istovremeno podnosi i zahtjev za dostavu rodnog lista i domovnice za dijete, konzularna pristojba će biti naplaćena sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.