Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Carinska povlastica za povratnike

Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu u svrhu ostvarivanja carinske povlastice podnosi se osobno u prostorijama Konzularnog odjela. 
Uz zahtjev za izdavanje potvrde prilaže se:
  • valjana hrvatska putovnica ili valjana hrvatska osobna iskaznica
  • dokaz o boravku u Francuskoj Republici iz koje je vidljiv neprekidan boravak najmanje godinu dana (francuska boravišna iskaznica, te potvrda o plaćenom odnosno neplaćenom porezu, potvrda o radu, itd.)
  • konzularna pristojba naplaćuje se u iznosu od 65,00 €
Carinskom povlasticom ostvaruje se pravo na uvoz bez plaćanja carine i PDV-a rabljenih predmeta kućanstva (uključujući i osobni automobil), koji moraju biti u vlasništvu najmanje šest mjeseci prije povratka u Republiku Hrvatsku. Pravo na carinsku povlasticu imaju osobe koje su boravile u inozemstvu najmanje jednu godinu prije dana povratka u Republiku Hrvatsku. Za osobni automobil plaća se jedino trošarina. 
Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno povratka korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku, naznačenog u izjavi koju daje kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj. 

Postupak za korištenje carinske povlastice vodi se u nadležnoj hrvatskoj carinarnici, te u tu svrhu korisnik povlastice treba priložiti:
  • zahtjev
  • potvrdu o boravku u inozemstvu
  • dokaz o boravku u Republici Hrvatskoj
  • pisanu izjavu o datumu preseljenja u Republiku Hrvatsku
  • popis predmeta kućanstva koje se preseljavaju, s navođenjem dokaza o njihovom posjedovanju i uporabi u inozemstvu najmanje 6 mjeseci prije preseljenja
Detaljnije informacije dostupne su na: www.carina.hr  ;http://www.carina.hr/Putnici/Povlastice.aspx  ihttp://www.carina.hr/Ostalo/VazniBrojevi.aspx