Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Заверка на подпис

Изисква се лично присъствие. За заверката на подпис е необходимо в Посолството да се представи документ, доказващ хърватско гражданство (удостоверение за гражданство, валидна лична карта, валиден задграничен паспорт), както и валиден документ за самоличност. За тази консулска услуга се събира консулска такса в размер на 11 евро.