Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Boravak stranaca u Slovačkoj, slovačko državljanstvo i zapošljavanje stranaca u Slovačkoj

  • Dobrodošli u Slovačku

Vitajte na Slovensku

Multijezična informativna brošura (2014.) slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom i ruskom jeziku.

  • Boravak stranaca u Slovačkoj Republici

Multijezična informativna brošura (2014.) slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom, ruskom, vijetnamskom, kineskom i arapskom jeziku.

  • Državljanstvo Slovačke Republike

Multijezična informativna brošura (2013.) slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom, ruskom, vijetnamskom, kineskom i arapskom jeziku.

  • Zapošljavanje (rad) stranaca u Slovačkoj Republici

Multijezična informativna brošura (2014.) slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom i ruskom jeziku.

  • Sklapanje braka u Slovačkoj Republici

Multijezična informativna brošura slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom, ruskom, vijetnamskom, kineskom i arapskom jeziku.

  • Odgovori na često postavljana pitanja stranaca u Slovačkoj Republici

Multijezična informativna brošura (2011.) slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom, ruskom, vijetnamskom, kineskom i arapskom jeziku.

  • Adresar ureda i organizacija za strance u Slovačkoj Republici 

Multijezična informativna brošura (2011.) slovačkog Informacijskog centra za migracije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja pruža informacije na slovačkom, engleskom, ruskom, vijetnamskom, kineskom i arapskom jeziku.