Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Priemimas Valstybingumo dienos ir Kroatijos kariuomenes dienos proga

2020 m. birželio 6 d. Kroatijos Valstybingumo dienos ir Kroatijos kariuomenes dienos proga ambasadoriaus rezidencijoje Vilniuje surengtas priemimas Kroatijos išeiviams, ambasados darbuotojams ir ju šeimu nariams bei Kroatijos kariams, dalyvaujantiems NATO bataliono veikloje Lietuvoje. Sugiedojus Kroatijos ir Lietuvos himnus i susirinkusiuosius kreipesi ambasadorius Krešimir Kedmenec, kuris pabreže, kad 1990 m. gegužes 30 d. demokratiškai išrinktas daugiapartinis Kroatijos parlamentas turejo svarbia reikšme. Vyresnysis leitenantas Robert Bajan, 2-o Kroatijos kariuomenes kontingento (2.HRVCON), dalyvaujancio NATO tarptautines priešakiniu pajegu bataliono kovines grupes (eFP BG LTU) veikloje Lietuvoje, vadas savo kalboje paminejo Kroatijos kariuomenes ikurimo metines ir Kroatijos kariu dalyvavima NATO veikloje Lietuvoje. Veliau verteja Jurga Jozic kroatu ir lietuviu kalbomis perskaite kelias ištraukas iš kroatu rašytojo Miro Gavran poemos „Kroatija, 1991“. I susirinkusiuosius taip pat kreipesi apaštalinis nuncijus Lietuvoje mons. Petar Rajic (kuris yra ir diplomatinio korpuso dekanas), sukalbejes ir malda už Tevyne.

Press releases