Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Kroatu kalbos ir literaturos lektorato veiklos atnaujinimas Vilniuje

2018 m. spalio 4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (www.flf.vu.lt) iškilmingai prasidejo atnaujinto kroatu kalbos ir literaturos lektorato veikla. Ta proga pirmos paskaitos pradžioje i susirinkusius kreipesi Filologijos fakulteto dekane prof. Inesa šeškauskiene, ambasadorius Krešimir Kedmenec, prodekane dr. Diana šilekaite-Kaishauri bei lektorius Josip Vuckovic. Lektoratas savo veikla pradejo baziniu kroatu kalbos kursu (A1), o veliau laipsniškai ples mokymosi programa, i kuria bus itrauktos paskaitos apie Kroatijos literatura ir istorija. Kad i kursus pritrauktu daugiau žmoniu, Filologijos fakulteto vadovybe nusprende ši semestra organizuoti nemokamus kroatu kalbos kursus ne tik to fakulteto studentams, bet ir visiems besidominantiems. Pasirodo, kad susidomejimas didžiulis – iki kursu pradžios buvo užsiregistrave 28 žmones, todel suformuotos dvi grupes. Ta proga kiekvienam kursu dalyviui iteikeme po nedidele dovanele. Lektorato veiklos pradžia užbaige dvejus metus trukusias pastangas atnaujinti mineto lektorato veikla po aštuoneriu metu pertraukos. Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto Slavu filologijos katedroje kroatu kalba ir literatura buvo galima studijuoti 1989-2010 m., o kroatu kalbos ir literaturos lektoratas veike nuo 1997 m. iki 2010 m., kuomet buvo uždarytas kartu su Slavu filologijos katedra krizes metu.

Press releases