Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Pasirašytas memorandumas del kroatu kalbos ir literaturos lektorato veiklos atnaujinimo

2018 m. liepos 17 d. Vilniaus universiteto rektorate (www.vu.lt) lietuviu puse iškilmingai pasiraše Bendradarbiavimo memoranduma tarp Kroatijos Respublikos mokslo ir švietimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto del kroatu kalbos ir literaturos lektorato ikurimo. Iš Lietuvos puses pasiraše mokslo prorektorius prof. dr. Rimantas Jankauskas, o iškilmingame akte dalyvavo ir Filologijos fakulteto (www.flf.vu.lt) studiju prorektore doc. dr. Nijole Juchneviciene bei laikinasis reikalu patiketinis Krešimir Kedmenec. Iš Kroatijos puses mineta memoranduma š.m. liepos 9 d. pasiraše mokslo ir švietimo ministre prof. dr. Sc. Blaženka Divjak. Tokiu budu užbaigeme dvejus metus trukusias pastangas atnaujinti kroatu kalbos ir literaturos lektorato veikla po aštuoneriu metu pertraukos. Lektoratas prades veikti, kai atvyks lektorius. Tikimes, kad tai ivyks š.m. rugseji. Veliau Filologijos fakulteto Slavu filologijos skaitykloje suorganizavome maža priemima, kurio metu paminejome kroatu lektorato ikurima. Jame dalyvavo prorektorius R. Jankauskas, prodekane N. Juchneviciene, buves Slavistikos katedros vedejas S. Temcinas, buvusios kroatu kalbos ir literaturos studentes bei keletas lietuviu-kroatu kalbu verteju. Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete kroatu kalba ir literatura buvo galima studijuoti nuo 1989 m. iki 2010 m., o kroatu kalbos ir literaturos lektoratas veike 1997 – 2010 metais.

Press releases