Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

U cilju promicanja veza i jacanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ocuvanja i jacanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, ocuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoci ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu. Prijava projekata odnosno prijava za pomoc ugroženim pojedincima se podnosi u elektronickom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konacno preda i spremi putem racunalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu“ Ukoliko prijavitelj - ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogucnosti podnijeti prijavu u elektronickom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava. Rok za podnošenje prijava u elektronickom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zakljucno do 18. ožujka 2019. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-681 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr. ?Tekst Javnog poziva i Prijavni obrazac C nalaze se u dokumentima, a e-prijavni obrazac OVDJE. Izvor: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Priopćenja