Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Delegacija Nacionalnog vijeca za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj RH u Indoneziji

Delegacija Nacionalnog vijeca za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske boravila je u Indoneziji od 8. do 16. ožujka 2018. g., te su posjetili tri grada: Yogyakartu (Središnja Java) od 8.-11.3., Manado (Sjeverni Sulawesi) od 11.-13.3. te Bandar Lampung (Istocna Sumatra) od 14.-16.3.2018. g., gdje su održali sastanke s nadležnim predstavnicima iz podrucja znanosti i tehnologije te lokalnih sveucilišta. Hrvatsko izaslanstvo je predvodio akademik Vladimir Bermanec. Teme sastanaka bile su vezane za daljnju suradnju u podrucju visokog školstva, znanosti i tehnologije, posebice u razmjeni profesora/predavaca i studenata, kao i omogucavanja veceg broja stipendija, a iskazano je i zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom izmedu RH i RI. Takoder je iskazani interes za pocetak suradnje sa Sveucilištem za oceanografiju Manado u istraživanju mora.

Priopćenja