Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

23. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa izmedu Republike Hrvatske i Države Izrael, 4. rujna 2020.g.

Prigodom 23. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa, može se ocijeniti kako su bilateralni odnosi izmedu Republike Hrvatske i Države Izrael na najvišoj razini od dana uspostave 4. rujna 1997. godine, praceni pozitivnim i poticajnim porukama politickih celnika obje države i naglašenom spremnošcu za sadržajnom nadogradnjom i daljnjim intenziviranjem u narednom razdoblju. Tijekom više od dva desetljeca hrvatsko-izraelski odnosi su se sustavno gradili od uspostave dijaloga na radnim i politickim razinama do razmjene redovnih posjeta na najvišoj državnoj razini te su doveli do visoke razine medusobnog povjerenja i dobrih partnerskih odnosa. Hrvatska i Izrael dijele mnogo zajednickih interesa u podrucju sigurnosti i kibernetike, obrane, kulture, obrazovanja, znanosti i istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, gospodarstva, turizma i ostalih podrucja bilateralne suradnje te razmjenjuju medusobne podrške gdje god je to moguce i na multilateralnom planu. Prijateljski odnosi Hrvatske i Izraela neprestano se razvijaju i diversificiraju, pri cemu posebno važnu poveznicu predstavljaju hrvatski gradani koji žive u Izraelu i židovska zajednica u Hrvatskoj, koji dijeleci identitet obje države i kroz osobna iskustva svjedoce našu jedinstvenu vezu te dodatno približavaju naša dva društva. U odnosima Hrvatske i Izraela, posebnu ulogu ima potpuna opredijeljenost RH za borbu protiv svih oblika vjerske netolerancije, pri cemu je borba protiv antisemitizma na vrhu hrvatskih vanjskopolitickih prioriteta. Isto se ogleda i kroz sudjelovanje RH u radu i aktivnostima Medunarodnog saveza za sjecanje na holokaust (International Holocaust Alliance Association – IHRA). RH je kao clanica IHRA-e podržala donošenje pravno neobvezujuce Radne definicije antisemitizma 2016. godine te je prijevod iste objavila na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. RH je prva clanica IHRA-a koja je prevela i objavila Preporuke IHRA-e o ucenju i poducavanju o holokaustu te ih primjenjuje u obrazovanju ucitelja. Važnost Radne definicije prepoznata je i na parlamentarnoj razini te je pocetkom 2020. godine Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora usvojio Zakljucak kojim se hrvatske javne institucije i civilno društvo potice na promicanje Definicije. RH intenzivno suraduje s Yad Vashemom-Svjetskim centrom za sjecanje na holokaust u okviru cega se organiziraju i godišnje edukacije hrvatskih nastavnika o poucavanju o holokaustu u Izraelu, kao i na regionalnoj i nacionalnoj razini u RH. Od 2005. godine nacionalne seminare pohadalo je više od 750 ucitelja i nastavnika, a ucenje o holokaustu je dio novog školskog kurikuluma, s proširenim gradivom i povecanim brojem školskih posjeta Spomen podrucju Jasenovac. RH od 2003. godine obilježava 27. sijecnja kao Medunarodni dan sjecanja na holokaust i sprjecavanja zlocina protiv covjecnosti. U kontekstu suradnje s Yad Vashemom važno je takoder istaknuti planirani zajednicki dogadaj Vlade RH i Yad Vashema, posvecen suzbijanju antisemitizma, kojeg je Hrvatska ukljucila u agendu predsjedanja Vijecem EU u formatu Seminara o poducavanju, njegovanju sjecanja i istraživanju o holokaustu pod nazivom „Sjecanje i njegov znacaj danas: 75 godina nakon holokausta“, a koji je zbog krize uzrokovane virusom COVID-19 odgoden za kasnije razdoblje, kada ce se održati pod logom hrvatskog predsjedanja Vijecem EU. Odnosi Hrvatske i Izraela se u novoj, promijenjenoj realnosti, uslijed krize uzrokovane pandemijom COVID-19, nalaze pred novim izazovima i mogucnostima. Premijeri RH i Izraela na samom pocetku krize, u ožujku 2020.g., su zapoceli zajednicko razmatranje mjera sprjecavanja i upravljanja krizom COVID-19, ukazujuci na važnost suradnje i solidarnosti medu državama, razmjene informacija o dosadašnjim praksama u podrucju epidemioloških istraživanja, lijecenja i upravljanja društvenim posljedicama krize. U istom kontekstu su zapocele i konzultacije ministara obrazovanja o organizaciji rada obrazovnih ustanova, provedbi digitalne nastave i one u školama, u promijenjenim zdravstvenim uvjetima. U takvom ozracju, sa zadovoljstvom smo primili dugo ocekivanu odluku Vlade Izraela o otvaranju izraelskog zracnog prometa kojom je odmah na pocetku otvaranja svoje državljane koji se vracaju iz Hrvatske izuzela iz obveze 14-dnevne samoizolacije. Hrvatska je u statusu Zelene države za izraelske turiste i poslovne osobe, cime je otklonjena glavna prepreka za ponovnu uspostavu izravnih zrakoplovnih veza te omogucen nastavak trenda pojacane turisticke i ukupne razmjene s ciljem jacanja bliskih i prijateljskih veza izmedu dvije države. Danas je odnos Hrvatske i Izraela odnos dvije prijateljske i bliske države, koje se medusobno podržavaju u suocavaju s izazovima današnjice te nastoje zajednicki tražiti rješenja u podrucjima od obostranog interesa za bolju buducnost.

Priopćenja